Plan Duhovnih događanja u 2020. godini Ponedjeljak, 10. 2. 2020.

Iz ureda provincijske uprave dobiven je sliljedeći raspored duhovnih događanja:

  Vijesti - Sve