Priprema za proslavu „Duhova“ Ponedjeljak, 27. 5. 2019.

Isus je svojim  učenicima  obećao  da  ih neće ostaviti same, nego da će im poslati Duha Svetoga, koji će ih uvoditi u svu istinu. Blagdan Duhova za sv. Crkvu  jedan je od važnijih blagdana. Vjernici  bi se za taj dan  trebali posebno pripremati, kako bi bili sposobni prepoznati Njegove darove i s njima surađivati.


Naše sestre u Košutama tri dana prije Blagdana imat će radionicu „Živjeti po Duhu“ koju je pripremila i osmislila s. Mirta Lišnić. Sadržaj se ovdje prilaže, kako bi ga mogle koristiti i druge zajednice ili zainteresirane pojedine sestre. Također je moguće u dogovoru s kućnim poglavarstvom biti sudionik ove radionice u Košutama. Održat će se u četvrtak,  6. 6. u 16 sati. Sadržaj je slijedeći:

                                                        Živjeti po Duhu

(Podijeliti svima neki od darova i plodova D. S. na papiriću. Neka svatko o svome daru kaže nekoliko riječi.)

Otkrijmo divno iskustvo života ispunjenog Duhom!

Svaki dan može biti uzbudljiva avantura za nas koji vjerujemo,

koji poznajemo istinski početak ispunjenja Duhom Svetim i koji stalno živimo, trenutak po trenutak pod njegovim milosnim  vodstvom. 

A počelo je od ove misli: Događaj Isusova tjelesnoga uskrsnuća uvodi nove zakonitosti svemira. Ili su možda smrt i raspadanje nezakoniti? A život i uskrsnuće jedina moguća zakonitost? (Darko Tepet. Živo vrelo 4/19)

Biblija nam govori da postoje tri vrste ljudi:

1. prirodni čovjek
2. duhovni čovjek
3. tjelesni čovjek
1. PRIRODNI ČOVJEK (onaj koji nije upoznao Krista.) 

Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.(1 Kor 2,14)

Samo-kontrolira život
E  - Ego ili ograničeno ja je na prijestolju                         

+  - Krist izvan života
*  -  interesi koje kontrolira sam, često rezultiraju neslogom i frustracijama

 

 

 

 

2. DUHOVNI ČOVJEK (Onaj koji je vođen i osnažen Duhom Svetim)

Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. (1. Kor 2, 15)

Kristom vođeni život

 

 +    - Krist na prijestolju života
E     - ego samo-skinut s prijestolja
 *    - Interesi pod kontrolom beskonačnog Boga, što rezultira skladom s Božjim planom

 

 

 

 

3. TJELESNI ČOVJEK (Onaj tko je primio Krista, ali živi kao bez nade, poražen, jer vjeruje u svoje vlastite napore kojima živi kršćanski život.)

Samo-kontrolira život         „I ja, braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu.

Mlijekom vas napojih, ne jelom: jer još ne mogoste, a ni sada još ne možete jer još ste tjelesni. Doista, dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate?“ (1. Kor 3, 1-3)

 

E-ego ili ograničeno ja  je na tronu

+  - Krist je „pobjegao“ - detroniziran
*  - interesi koje sam kontrolira, često rezultiraju neslogom i frustracijama

   1, BOG JE ZA NAS PREDVIDIO  IZOBILAN I PLODONOSAN KRŠĆANSKI ŽIVOT

Isus kaže: “Došao sam da imaju život, u izobilju da ga imaju.“

(Iv 10,10)

“Ja sam trs, vi ste loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.“ (Iv 15,5)

„Plodovi Duha su ljubav, radost, mir, velikodušnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.“

(Gal 5, 22,23)

Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.“

(Dj 1, 8)

DUHOVNI ČOVJEK je osoba koja ima dobre osobine i rezultate koji dolaze od vjere u Boga

+ Krist je u centru
+ Od Duha svetoga je opunomoćen
+ Druge privodi Kristu
+ Učinkovit molitveni život
+ Razumije Božju riječ
+ Vjeruje Bogu
+ Sluša Boga

Učinci istinskoga duhovnoga života su:

ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, vjernost, dobrota…

Stupanj kojim se ove discipline očituju u životu ovise o snazi kojom kršćani vjeruju Gospodinu u svakom detalju svoga života i o rastu sazrijevanja u Kristu. Onaj tko je početnik u razumijevanju Duha Svetoga neće biti obeshrabren što nije plodonosan kao drugi kršćani koji imaju znanje i iskustvo ove istine kroz dugi period.

Zašto mnogim kršćanima ovo iskustvo nije obogatilo život?

2. TJELESAN KRŠĆANIN NE MOŽE ISKUSITI BOGASTVO I PLODONOSNOST KRŠĆANSKOGA ŽIVOTA

* Tjelesni čovjek vjeruje u osobne napore u življenju kršćanskoga života.
* On je jedan od onih koji ne spoznaje, ili zaboravlja da je Bog ljubav, da oprašta i da je moćan.
* On ima uspone i padove u duhovnom iskustvu. (Gore-dolje.)
* Ne može razumjeti sebe – želi raditi što je ispravno, ali ne može.
* Njemu nedostaje uspon u snagu Duha Svetoga

Kor 3, 1-3; Rim 7, 15-24; Gal 5, 16-18)

                          TJELESNI ČOVJEK

                Onaj ili svi koji slijede osobine kršćanstva ali nemaju puno povjerenje u Boga.

                  +Ignorira duhovno iskustvo
                  +Ne vjeruje
                  +Ne sluša
                  +Gubi ljubav za Boga i druge
                  +Siromašan molitveni život
                  +Ne želi proučavati Bibliju

Učinci ovakvoga načina života su: učvršćuje svoj stav, drugima pripisuje - zavist, krivnju, brigu, obeshrabrenost, kritički duh, frustraciju, besciljnost.

(Osobe kojima je zanimanje biti kršćanin ali koji uporno griješe, ne mogu postići pravi kršćanski život, u skladu s: 1. Iv 2-3; 3, 6-9; Ef 5,5)

Treća istina daje nam jedino moguće rješenje ovoga problema…

3.ISUS JE OBEĆAO  PUN I PLODONOSAN  ŽIVOT KOJI JE REZULTAT VODSTVA DUHOM SVETIM

 Duhom ispunjen život je od Krista vođen život u kojem Krist živi svoj život među nama u snazi D. S. (Iv 15)

A) Od trenutka duhovnoga rođenja, kršćanin živi u D. S. cijelo vrijeme. (Iv 1, 12)
B) D. S. je izvor prepunog života (Iv 7,37-39).
C) D. S. dolazi proslaviti Krista. (Iv 16, 1-15). Onaj koji je ispunjen D. S. također proslavlja Krista.
D) U svom posljednjem obećanju prije uznesenja, Krist obećava snagu D. S. koji će nam omogućiti da budemo njegovi svjedoci. (Dj 1:1-9)

4. ISPUNJENI SMO D. S. VJEROM; TADA MOŽEMO ISKUSITI PUNINU ŽIVOTA KOJU JE KRIST OBEĆAO SVAKOM KRŠTENIKU

Prikladan si za ispunjenje D. S. ODMAH , ako

A) Iskreno želiš biti vođen D. S.
B) Ispovijedaš svoje grijehe. Vjeruj da Bog oprašta sve tvoje grijehe prošle, sadašnje i buduće, jer Krist je za te umro.
C) Predstavi Bogu svaki kutak svoga života
D) Vjera zahtjeva puninu D. S. u skladu s

1. ON ZAPOVIJEDA: Budite ispunjeni Duhom. „Ne opijajte se vinom već se napunite Duhom.“ (Ef 5, 18)
2. ON OBEĆAVA- On će uvijek odgovoriti kad  molimo u skladu s njegovom voljom. „Ovo je sinovsko povjerenje koje imamo u nj da nas uslišava ako što molimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili. „ (1. Iv 5, 14, 15)

 

                                                

   

                                 Ova ilustracija vlaka oslikava naš odnos između Boga i njegove Riječi (činjenica), našega povjerenja u Boga i njegovu Riječ (vjera) i ishod naše vjere i povjerenja. „Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe.“ (Iv 14, 21)

                            D O D A T A K

                    KOJI DUH DJELUJE U TEBI?

          Ovo su znakovi božanskog i đavolskog djelovanja!

      Znakovi djelovanja božanskoga duha:

1. Istina.

Bog je istina, i ne može nadahnuti ništa doli istinu u duši.

2. Ozbiljnost.

Bog nikada nije uzrok stvari koje su beskorisne, isprazne, ništave ili nepotrebne. Kada Njegov duh pokrene dušu, to je uvijek radi nečega ozbiljnoga i korisnoga.

3. Prosvjetljenje.

Iako se ne može uvijek razumjeti značenje Božjega nadahnuća, učinak bilo kojega božanskog poticaja ili pobude uvijek je prosvjetljenje i sigurnost, više nego tama i zbunjenost.

4. Poučljivost.

Duše koje su pokrenute Božjim duhom radosno prihvaćaju savjet i upozorenje svojih voditelja ili drugih koji imaju autoritet nad njima.

5. Diskrecija.

Duh Božji čini dušu diskretnom, razboritom i promišljenom u svim njezinim djelima. Nema ništa od naglosti, lakoće, pretjerivanja, nasrtljivosti; sve je ujednačeno, izgrađujuće, ozbiljno, i ispunjeno smirenošću i mirom.

6. Poniznost.

Duh Sveti uvijek ispunja dušu osjećajima poniznosti i skromnosti. Što su uzvišenije poruke s visina, dublje se duša priginje u nizine vlastite ništavosti. Marija je rekla: ‘Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi’ (Lk 1,38).

7. Mir.

Sv. Pavao često govori o miru koji dolazi od Boga (Rim 15.33; Fil 4,9), a Isus spominje mir kao jedno od očitovanja svoga Duha (Iv 14,27).

 

Znakovi đavolskoga duha

1. Duh laži.

Đavao je otac laži, ali on smišljeno prikriva svoje prijevare poluistinama i pseudo mističnim fenomenima.

2. Morbidna znatiželja.

Ovo je karakteristika onih koji strastveno istražuju ezoterijske aspekte mističnih fenomena ili su opčarani magijom mimo naravnoga.

3. Zbunjenost, tjeskoba i duboka potištenost.

4. Tvrdoglavost.

Jedan od najsigurnijih znakova đavolskoga duha.

5. Trajna indiskrecija i nemiran duh.

Oni koji ustrajno idu u krajnosti, kao u pokorničkim vježbama ili apostolskoj aktivnosti, ili zanemaruju svoje glavne obveze kako bi radili nešto što osobno izaberu.

6. Duh oholosti i taštine.

Vrlo su tjeskobni objaviti svoje darove milosti i mistična iskustva.

7. Lažna poniznost.

Ovo je prikrivanje njihove oholosti i sebeljublja.

8. Očaj, nedostatak povjerenja i obeshrabrenje.

Kronična karakteristika koja se izmjenjuje s preuzetošću, ispraznom sigurnošću i neosnovanim optimizmom.“

MUDROST; RAZUM; SAVJET; ZNANJE; JAKOST;POBOŽNOST;STRAH BOŽJI;LJUBAV;RADOST;MIR;VELIKODUŠNOST;DOBROTA;VJERNOST; BLAGOST;UZDRŽLJIVOST

s. M. Mirta Lišnić

 

 

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve