Slavlje sestara uoči blagdana Velike Gospe Nedelja, 10. 8. 2014.

 

14. kolovoza o. g. u kući Djeteta Isusa u Livnu u novicijat ulaze tri postulantice, koje se za tu svečanost pripremaju duhovnim vježbama. Osim njih duhovne vježbe obavljaju sestre koje ove godine  slave 25. godišnjicu zavjeta, 50. godišnjicu zavjeta i 60. godišnjicu zavjeta.


U novicijat ulaze:

Antonia Čobanov, rođena je 13. rujna 1988. u  Šibeniku (Primošten Burni) od oca Ante i majke Mladenke  rođ. Čobanov. U samostan je došla 15. rujna 2013. a u postulaturu je primljena 2.veljače 2014. Novicijat će započeti 14. kolovoza o. g.

Marija Žegarac, rođena je 10. lipnja 1994. u  Splitu (K.Sućurac) od oca Fredija  i majke Jadranke rođ. Prnjak. U samostan je došla 26. kolovoza 2012.  U postulaturu je stupila 2.veljače 2014. Novicijat će započeti 14. kolovoza o. g.

Karmen Bolanča, rođena je 16. srpnja 1980. u Šibeniku (Primošten) od oca Jure i majke Ankice  rođ Punoš. U samostan je došla 15. rujna 2013.  U postulaturu je primljena 2.veljače 2014. Novicijat će započeti 14. kolovoza o. g.

 25. godišnjicu zavjeta slave:

S.  M. Brigita (Zdenka) Rojnica, rođena je 30. kolovoza 1966. g. u Cisti Velikoj, od oca Ivana i majke Nedjeljke rođ. Mandarić. U Družbu je došla 1983. g.  Prve zavjete položila je 14. kolovoza 1989. g. u Dubrovniku. Do sada je bila na filijalama u Dubrovniku, Omišu, Splitu – svećenički dom, Italiji – Merate. Obavljala je  službu njegovateljice,  bila je i u kuhinji. Sada je na  službi u „Zavodu Josipovac“ u Mandaljeni, gdje  sudjeluje u njegovanju djece s posebnim potrebama.

S. M.  Marina (Anka) Žuljević, rođena je  26. rujna 1968. g. u Sinju, od oca  pok. Ivana i majke Anđe rođ. Projić. U Družbu je došla 25. kolovoza 1983. g. Prve zavjete položila je 14. kolovoza 1989. g. u Dubrovniku. Vrijeme iza prvih zavjeta provela je u Splitu – bogoslovija, kao domaćica, na Strožancu i u Metkoviću kao odgajateljica. Za vrijeme boravka na Šinama pohađala je i završila studij za odgajateljicu u vrtiću, te sada radi kao odgajateljica u vrtiću „Mali Isus“, podružnica Košute.

50. godišnjicu zavjeta slave:

S. M.  Anđelka (Vinka) Raguž, rođena je 15. listopada 1940. g. u Prenju – Stolac (B i H), od oca pok. Boška i majke pok. Mare rođ. Džakula. U Družbu je stupila 24. listopada  1961.  g.  Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. u Zagrebu. Do sada je bila na filijalama u Varaždinu, Vrgorcu, Šestanovcu, Vinkovcima,  Italiji – Loreto, Donjim Brelima. Pomagala je u različitim poslovima, a najviše se bavila šivanjem i pletenjem.

S. M. Dobrila (Vinka) Barišić, rođena je14. srpnja 1945. g. u Vidonjama, od oca pok. Stjepana i majke Ane rođ. Glavinić. U Družbu je došla 12. listopada  1961. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g. u Zagrebu. Kućanske poslove obavljala je u Splitu – sjemenište i bogoslovija, dok je u  Mandaljeni i u Sutivanu  radila kao njegovateljica. Sada je na dužnosti njegovateljice u Dubrovniku.

S. M. Ilinka (Kata) Šiljeg, rođena je 18. svibnja 1946. g. u Vidu, od oca pok. Ante i majke Mande rođ. Kešina. U Družbu je došla 17. kolovoza 1961. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g. u Zagrebu. Do sada je obavljala kućanske poslove (prvenstveno u kuhinji) u Rijeci, Sarajevu – kaptolu i biskupiji, Splitu – bogosloviji, Solinu, Perastu, Dubrovniku, Mandaljeni, Zagrebu – gen. Kuća. Sad je na službi u Dubrovniku, gdje pomaže sestrama u kuhinji.

S. M. Marinka (Mirjana) Vrnoga, rođena je 25. kolovoza 1942. g. u Vidonjama, od oca p. Bože i majke p. Stane rođ. Crnčević. U Družbu je došla 14. kolovoza 1962. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g u Zagrebu. Prvu dužnost dobila je kao njegovateljica u staračkom domu u Splitu, zatim  je u Essenu obavljala  kućanske poslove, a u Torontu, Omišu i Zadru obavlja je  službu kuharice. U Zadru je ujedno obavljala službu kućne poglavarice. Sada ima dužnost kuharice u domu „Imakulata“ u Vrgorcu.

S. M. Rahela (Milica) Vučić, rođena je 31. srpnja 1945. g. u Vidu, od oca Jakova i majke Kate.  U Družbu je došla 16. kolovoza 1961. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g. u Zagrebu. Prvu dužnost dobila je kao njegovateljica djece s posebnim potrebama u Solinu. Od 1965. g. do danas,  radi u staračkom domu u Audregnies-u , Belgija. Od 1987. g. vrši službu direktorice istog doma.

S. Ružica (Iva) Marijanović, rođena je 30. prosinca 1946. g. od oca p. Ante i majke Šime, rođ. Bitunjac. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g. u Zagrebu. U Zagrebu (Nova Ves)   obavljala je službu sakristanke. Godine 1966. premještena je  u Italiju u (Loreto i Crespano) gdje je obavljala kućanske poslove,  zatim u Merate je gdje je radila kao njegovateljica. U Milanu završila je med. školu, te je preuzela vodstvo na gerijatrijskom odjelu doma u Meratama. Izborom za zamjenicu prov. glavarice, preuzela je i službu kuć. predstojnice, koju je obavljala i nakon premještaja prov. uprave iz Strožanca na Šine. Boravila je i u Švicarskoj u jednom staračkom domu. U Strožanac je ponovo došla 1993, pomagala je kod djece, a postala je i kućna poglavarica. Službu kućne predstojnice obavljala je i u Metkoviću, a sada je na službi u Grottaferrati – Rim.

S. M.Većeslava (Marija) Vrnoga , rođena je 13. kolovoza 1940. g. u Vidonjama, od oca pok. Ivana majke pok. Cvijete rođ. Vidović. U Družbu je došla 30. rujna 1961. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1964. g. u Zagrebu. Boravila je u samostanima „Sveti Antun“ u Perastu obavljajući kućanske poslove. U Budvi je bila sakristanka i čuvala je djecu. Službu kuharice obavljala je u Donoj Lastvi, a u Metkoviću službu vratarice. Od 2004.g. je u Dubrovniku, gdje pomaže prema svojim mogućnostima.

60. godišnjica zavjeta

S. Gašparina (Tada) Crnčević, rođena je 15. studenoga 1926. g. u Vidonjama, od oca pok. Vide i majke pok. Mare rođ. Vidović. U Družbu  je došla 15. listopada 1951 g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1954. g. u Zagrebu. Vrijeme nakon prvih položenih zavjeta provela je u našim samostanima u Mrkoplju, Zagrebu – Maksimir, Cerniku, Samoboru , Splitu (Sv. Ana), Metkoviću, Dobroti, Mandaljeni, Dubrovniku, a sada je ponovo u našoj  zajednici u Mandaljeni. Obavljala je različite poslove: kućanske, vrtlarske, domaćinske,  pletenje odjevnih predmeta, pomagala kod njege naših štićenika, te prema potrebi sudjelovala u zajedničkim poslovima ostalih sestara.

S. M. Mihovila (Marija) Perleta, rođena je 23. ožujka 1933. g. u Vidonjama, od oca pok. Nikole i majke pok. Stane rođ. Vrnoga. U samostan je došla 7. srpnja 1952. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1954. g. u Zagrebu. Obavljala je različite službe u našim zajednicama: pletenje, sakristansku službu, službu odgovorne sestre u nekoliko navrata, pomagala je u kućanskim poslovima. Živjela je u zajednicama: Splitu (sv. Ana), Dubrovniku, Trilju, Vrgorcu, Dobroti, Opuzenu, a također je neko vrijeme pomagala na župi bratu svećeniku  (Don Pavi). Sada je na Šinama.

S. M. Renata (Marija) Raos, rođena je 2. studenoga 1927.g. u Medovu Docu, od oca pok. Petra i majke p. Mare rođ. Cvitković. U Družbu je došla 4. prosinca 1952.g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1954. g. u Zagrebu. U svim našim  zajednicama vršila je službu kuharice, a u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu (Lovret) radila je u kuhinji 23 godine. Bila je u Vrhovnoj upravi savjetnica, ujedno i voditeljica domaćinstva u jednom mandatu. Zajednice u kojima je živjela i radila su: Zagreb- Dubrava, Samobor, Prčanj, Samobor- Langova, Zagreb- sv. Jeronim, Split (sv. Ana), K. Kambelovac, Zagreb (Vrhovna uprava), Pučišća i Cista Velika.

S. M. Sofija (Dragica) Cvitković, rođena je 7. ožujka 1934. g. u Hrvacama od oca pok. Grge i majke pok. Ive rođ. Kodžoman. U Družbu je došla 28. kolovoza 1952. g. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1954. g. u Zagrebu. Brojne godine provela  u Perastu na Gospinu otočiću, tumačeći posjetiteljima svetišta eksponate u muzeju, ali istodobno indirektno vršila je katehizaciju. Pomagala je  i u kućanskim poslovima, kao i u uređivanju crkve. Vršila je službu učiteljice novakinja u jednom mandatu, bila je kućna predstojnica sestrama u Italiji- Merate, također i u samostanu u Solinu. U Trilju je radila u kuhinji, a sada je na Šinama, te pomaže prema svojim fizičkim mogućnostima.

  Vijesti - Sve