Službeni posjet Subota, 16. 5. 2020.

U skladu sa propisima Konstitucija čl.196. provincijska glavarica s. M. Terezija Pervan, izvršavajući spomenuti član, obavlja prvu vizitaciji u Provinciji. Nakon već obavljenih vizitacija nekim našim zajednicama, 15. 5. došla je u samostan Djeteta Isusa u Splitu, na Bačvicama.

Nakon pozdrava i zaziva Duha Svetoga slijedio je pojedinačni razgovor sa svakom sestrom. Prva je kućna predstojnica iznijela svoje viđenje, poteškoće i prijedloge, a nakon nje svaka sestra imala je mogućnost reći sve ono što smatra dobrim, i ono što smatra da može biti bolje.  U razgovor je također uključena duhovna i zdravstveno fizička dimenzija. Pregledala je kućne račune, kroniku i nakon otpjevanog Te Deuma, sastala se sa sestrama, kako bi izložila svoje viđenje stanja u zajednici. Susret i razgovori nisu bili samo formalni, nego ljudski i prijateljski, sadržajno usmjereni ka dubljem i iskrenijem življenju redovništva i povezanosti s Bogom.

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve