Svečarice splitske Provincije  “Sv. Josipa Subota, 7. 8. 2021.

Danas, 7. kolovoza započinju duhovne vježbe u samostanu "Srca Isusova i Marijina" u Košutama,  za sestre koje će 14. kolovoza o.g. obnoviti red. zavjete, položiti doživotne zavjete, proslaviti 25. godišnjicu red. zavjeta, kao i 60. godišnjicu red. zavjeta.   

Redovničke zavjete obnovit će juniorka s. M. Tajana Tarle.                                                  

 Doživotni zavjeti:

S. M. Antonia Čobanov i S. M. Milana Žegarac

U Postulaturu su primljene 2. veljače 2014, u novicjat 14. kolovoza 2014., kuća novicijata u samostanu „Sv. Rafaela“ u Solinu. Vrhovna glavarica je s. M. Radoslava Radek, provincijska glvarica s. M. Anemarie Radan, učiteljica novakinja  s. M. Marina Mužinić. Prve redovničke zavjete položile su 14. kolovoza 2016. u samostanu „Kuća Djeteta Isusa“ Žabljak – Livno.

S. M. Antonia Čobanov, rođena je 13. rujna 1988. u  Šibeniku od oca Ante  i  majke Mladenke rođ.  Čobanov, (nastanjeni u Primoštenu-Burni).  U Družbu   je primljena 15.  rujna 2013. godine. Nakon  osnovne škole u Primoštenu završila je srednju ekonomsku školu u Šibeniku. Prije dolaska u Družbu završila je turistički menadžment na Veleučilištu u Šibeniku, te pohađala više tečajeva za stručna znanja i stranih jezika, te nekoliko godina je radila u struci.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi  u samostanu sv. Ane u Splitu i pohađa drugi dio Specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstva i financije na Sveučilištu u Splitu - Podružnica Sveučilišni odjel za stručne studije Split. Dana 27. rujna 2018. obranila je diplomski rad s naslovom: „Financijska pismenost“ izvrsnom ocjenom te time stekla naziv Stručna specijalistica računovodstva i financija. U samostanu „Sv. Rafaela“ u Solinu godinu dana vrši službu njegovateljice osoba s posebnim potrebama, koje su smještene u ovom našem samostanu i pohađa započeti studij Teologije posvećenog života vikednom kod otaca karmelićana na Kamenu. Slijedeću godinu dana vrši službu njegovateljice osoba s posebnim potrebama, koje su smještene u ovom našem samostanu „Nazaret“ u Omišu. Nekoliko mjeseci  u samostan „Sv. Obitelji“  u Metkoviću pomaže u kuhinji. Iz Metkovića je premještena u samostan „Imakulata“ u Vrgorcu gdje je imenovana ravnateljicom / Voditeljicom Doma za smještaj starijih osoba u sklopu našeg samostanu.

S. M. Milana Žegarac, rođena je 10. lipnja 1994. u Splitu (nastanjeni u Kaštel Sućurcu) od oca Fredija i majke Jadranke rođ. Prnjak. U Družbu je primljena 26.  kolovoza  2012. god.

Osnovnu školu završila je K. Sućurcu, te četverogodišnju nadbiskupsku klasičnu gimnaziju don Frane Bulić u Splitu. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta pohađa studij Socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu, studijski centar socijalnog rada, te polaže ispite prije konačne diplome. Za vrijeme studija boravi u Generalnoj kući Družbe u Zagrebu. U slobodno vrijeme prema potrebi Provincije pomaže u različitim poslovima.

                                     

                                                                       25. godišnjica  redovničkih zavjeta:

S. M. Katica Vuica i S. M. Miljenka Grgić

Novicijat su započele 14. kolovoza 1994, god. u Dubrovniku. Vrhovna glavarica je s. M. Mirjam Dedić, provincijska glavarica s. M. Maneta Mijoč, učiteljica novakinja s. M. Vesna Mateljan. Prvi redovnički zavjeti 15. kolovoza 1996. god. u Dubrovniku a doživotni 14. kolovoza 2002. god. u Splitu.

S. M. Katica Vuica rođena je 16. listopada 1973. u Cisti Velikoj od oca pok. Nedjeljka i majke Barice rođ. Štoba. U Družbu je primljena 3. rujna 1993. nakon završene osnovne škole u Cisti Velikoj. Kandidaturu je provela u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu gdje je pohađala srednju ugostiteljsku školu, smjer kuhar.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta obavlja službu kuharice u nekoliko naših  samostana: u samostanu „Sv. Obitelji“ Dubrovnik u dva navrata, samostanu „Sv. Ane“ Split, Nadbiskupskom sjemeništu Split, Nadbiskupsko-svećeničkoj kući Split, samostanu „Imakulata“ Vrgorac, a sada je u službi kuharice u samostanu „Uznesenja BDM“ Sutivan. (otok Brač).

 

S. Marija Miljenka Grgić, rođena je 5. prosinca 1974. u Vedrinama, župa Trilj  od oca Mirka i majke Mare rođ. Bacelj. U Družbu je primljena  13. rujna 1993.god., nakon završene osnovne škole u Trilju i gimnazije u Sinju. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta upisuje studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, gdje postiže stupanj diplomiranog teologa.

Od 2003. do 2014. boravi  u Italiji, Grottaferrata Rim, i studira na Papinskom biblijskom institutu u Rimu te  postiže akademske stupnjeve magistra biblijskih znanosti  i doktora biblijskih znanosti (19. prosinca 2014.). Doktorsku dizertaciju obranila je 19. prosinca 2014., na Papinskom biblijskom institutu u Rimu pod naslovom „Transformations of the Assyrian Figure in 2Kgs 19,21-28 || Isa 37,22-29. Diachronic Study” („Transformacije asirske figure u 2Kr 19,21-29 || Iz 37,22-29. Dijakronijsko istraživanje”).

Nakon obrane doktorata vraća se u Domovinu,  živi u samostanu Djeteta Isusa u Livnu. U akademskoj godini 2015./2016. radi kao vanjski suradnik na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru, gdje drži biblijske kolegije. Od rujna 2016. živi u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu. Od akademske godine 2016./2017. kao poslijedoktorand predaje pri Katedri Svetoga Pisma Staroga Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sada je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Napisala je više znanstvenih i stručnih članaka, sudjelovala je izlaganjima na nekoliko međunarodnih znanstvenih simpozija.

                                 60. godišnjica redovničkih zavjeta:

S. M. Antonija Barišić, S. M. Božena Ćerlek, S. M. Ivanka Čupić, S. Milivoja Čalo i S. M. Zvonimira Lerotić

Novicijat su započele 14. kolovoza 1960. god. na Kraljevcu - Zagreb. Vrhovna glavarica je s. M. Maristela Goić, učiteljica novakinja s. M.Lidija Tomić. Prve redovničke zavjete polažu 15. kolovoza 1961., doživotne 15. kolovoza 1968. g.  Zagrebu – Kraljevac.

S. M. Antonija Barišić rođena je 17. ožujka 1940. u Vidonjama od oca Ivana i majke Anđe rođ. Barišić. U Družbu je primljena 7. srpnja 1957. u samostan „Sv. Ane“  Split. Dvije godine kandidature boravi u Splitu a  jednu godinu u samostanu „Antunovac“ Zagreb-Maksimir.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta vrši službu kuharice u više samostana: Samobor, Bar, Nadb. Svećenička kuća u Splitu. Ćilipi, Donja Lastva (ujedno i kućna predstojnica), Omiš, Centralno bog. Sjemenište u Splitu, Opuzen, Essen,  Metković. Sada prema svojim mogućnostima uz apostolat molitve ispomaže u kuhinji u Metkoviću.

S. M. Antonija u našoj Družbi ima sestru redovnicu, s. M. Hrizanta, a brat don Marin je svećenik splitsko makarske Nadbiskupije.

 

S. M. Božena Čerlek, rođena je 1. travnja 1941. u Vidonjama od oca  Ivana i majke Mare rođ. Vidović. S. Božena u našoj Družbi ima tetu redovnicu (s. M. Damascenu, po kojoj je dobila krsno ime), te rođenu sestru s. M. Pavlimiru. U Družbu je primljena  3. travnja 1959. u samostanu u Dubrovniku, gdje su sestre stanovale i radile u samostanu „Gospe od Milosrđa“ otaca kapucina, tu boravi deset mjeseci. Kandidaturu nastavlja  u generalnoj kući Družbe u Zagrebu – Maksimir.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u samostan na Prčanju (Boka Kotorska) u službi sakristanke, koju obavlja šest godina. Osim što brine o urednosti župske crkve i crkvenog rublja, njeguje jednu staricu i pomaže u kućanskim poslovima. Koncem 1966. god. premještena je u Njemačku (Bottrop), biskupsku kuću za tečajeve te slijedećih šest godina pomaže u kućanskim poslovima kao i u uređivanju  rublja djevojkama koje su se u toj kući školovale za župske pomoćnice.

Iz Bottropa dolazi u Essen (Njemačka) (starački dom) kao njegovateljica osam godina, a u međuvremenu istodobno  u zajednici kroz dva trogodišta vrši službu kućne poglavarice. Zbog narušenog zdravstvenog stanja mijenja radno mjesto te koncem 1980. god. sa skraćenim radnim vremenom pomaže u praonici rublja. Budući je u sklopu samostana polu javna kapela, s. Božena brine o njezinoj urednosti, kao i urednosti misnog rublja. Koncem 1991. izvršen joj je kirurški zahvat na kralježnici, pa je nakon bolovanja poslana u mirovinu.

Od tada u redovničkoj zajednici u Essenu radi koliko može, vrši službu sakristanke, pomaže u kućanskim poslovima kao i bolesnoj s. Rafaeli.  Od 2013. godine, zbog slabijeg zdravlja dolazi u naš samostan „Sv. Obitelji“ u Metkoviću, gdje uz apostolat molitve i trpljenja, pomaže u kućanskim poslovima prema fizičkim mogućnostima.

S. M. Ivanka   Čupić rođena je 2. listopada 1939., u Kominu od oca Mije i majke Jerke rođ. Jelavić. U Družbu je primljena 15. srpnja 1959. godine.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u samostan „Sv. Ane“ u Splitu te četiri godine brine o urednosti crkvenog prostora i rublja župske crkve „Sv. Križa“ u Velom Varošu, uči sviranje kod s. M. Magne Bugarin,  te njeguje starije i bolesne sestre u samostanu. Kraće vrijeme boravi u našem samostanu „Nazaret“ Omiš, a nakon toga dolazi u sestarsku zajednicu u  Dugopolju, te u župi „Sv. Mihovila“  vodi crkveno pjevanje, uređuje crkveni prostor i brine o crkvenom rublju. Istu službu vrši u župi u Ćilipima do 1972. god. a slijedećih jedanaest godina u župi Veliki Prolog. Povremeno odlazi na ispomoć bolesnim roditeljima u Komin, a također je na usluzi svećenicima iz obližnjih župa. Dvije godine u župi u Vrgorcu obavlja već spomenute poslove. Kraće vrijeme boravi u Metkoviću gdje uz pomoć s. Olive usavršava glazbeno znanje, a također pomaže bolesne roditelje u Kominu.  Slijedeće četiri godine u samostanu otaca kapucina u Dubrovniku vrši službu sakristanke u crkvi „Gospe od Milosrđa“, a kasnije vodi crkveno pjevanje u istoj crkvi, također pomaže u kućanskim poslovima. Godinu dana boravi u našoj redovničkoj zajednici u Perastu, pomaže u kućanskim poslovima i njezi naših štićenica. Kraće vrijeme boravila je u našim zajednicama u Metkoviću, Vrgorcu, Sutivanu, Omišu, Šinama pomažući u kućanskim poslovima. Godine 1999. dolazi u samostan „Djeteta Isusa“ u Splitu-Bačvice, u službi kuharice koju  obavlja do prije nekoliko godina. Kroz to vrijeme u poslijepodnevnim satima posjećuje  bolesnike u bolnici (bolesne sestre, rodbinu,  znance sa filijala u kojima je boravila), dok nije nastupila zabrana.

S. Milivoja (Nediljka) Čalo, rođena je 21. srpnja 1940. u Košutama, župa Trilj, od oca  Ilije i majke Ane rođ. Roguljić. U Družbu je primljena 21. rujna 1958. godine. Kao pripravnica kratko vrijeme boravi u Maksimiru-Zagreb i Cerju, a potom   odlazi u samostan „Betlehem“ u Dobroti (Boka Kotorska), gdje pod vodstvom s. M. Lujze Srdanović uči izradu crkvenog ruha. Zadnju godinu pripravništva provodi u generalnoj kući u Zagrebu samostanu „Antunovac“.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta šest godina živi i radi u samostanu otaca kapucina u Rijeci, u službi krojačice, a slijedeće četiri godine u sjemeništu otaca scalabriniana u Loretu (Italija) kao krojačica u radionici rublja sjemeništaraca i svećenika. Kod istih redovnika nekoliko mjeseci je u Crespanu del Grappa (biskupija Milano) u službi kućne poglavarice i voditeljice kućanskih poslova. Koncem 1970. god. dolazi u Svećenički dom u Splitu te kroz dva mandata od tri godine vrši službe kućne poglavarice sestarske zajednice u spomenutom domu, te pomaže kod različitih poslova. Kratko vrijeme boravila je u samostanu u Dubrovniku i u samostanu na Strožancu. Godine 1977. zajedno sa s. M. Dominikom Vidović  u Grottaferrati (Rim-Italija), preuzima vođenje domaćinstva kod hrvatskih svećenika u svećeničkoj kući u Grottaferrati u Rimu. U Rimu je uz posao završila i trogodišnji Katehetski tečaj, koji se održava u sklopu zgrada lateranskog sveučilišta. Od 1985. god. slijedećih šest godina je kućna poglavarica sestrama u zajednici Merate (Italija). Od godine 1992. do 2013. ponovo je u zajednici  u Grottaferrati (Rim-Italija), gdje vrši domaćinske poslove, a sedam godina i službu kućne poglavarice u toj zajednici. Kad je u Rimu 1978. osnovana Prokura Družbe dekretom vrhovne uprave imenovana je prokuratoricom Družbe u Rimu. Šest godina  boravi u našem samostanu „Sv. Josipa“ na Šinama pomažući u kućanskim poslovima, a sada je u samostanu „Srca Isusova i Marijina“ u Košutama,  gdje također pomaže u kućanskim poslovima.

S. M. Zvonimira Lerotić, rođena je 10. veljače 1939. u Dobranjima – Imotski od oca Mije i majke Marije rođ. Cvijić. U  Družbu je primljena 13. kolovoza 1958. godine u samostanu „Antunovac“ Zagrebu- Maksimir. Nakon kratkog vremena odlazi  u samostan „Primorski Betlehem“ u Dobroti  (Boka Kotorska), i pomaže sestrama u kućanskim poslovima.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta sedam godina živi i radi u samostanu otaca kapucina u Rijeci, u službi kućanice. Slijedeću godinu dana u Zagrebu na Kaptolu pomaže u domaćinskim poslovima. Godine 1969. dolazi u Nadbiskupski svećenički dom u Splitu te  do  1983. vrši domaćinske poslove uređenja rublja i kuće. Od 1970. god. preuzima službu domaćice kod splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Frane Franića. Kad se blagoslovio stambeni prostor u Pastoralnom centru sv. Petra u Splitu, nadbiskup Franić i sestre su se 12. lipnja 1983. uselile u stambene prostorije Pastoralnog centra sv. Petra u Splitu. Domaćinsku skrb i dvorenje nadbiskupa Franića u njegovoj konkatedralnoj rezidenciji s. Zvonimira nastavlja i dalje vršiti do 1993. godine. Kroz to vrijeme uz službu Nadbiskupove domaćice u konkatedrali sv. Petra vrši i službu kućne poglavarice u zajednici sestara. Od 1. listopada 2009. premještena je iz zajednice u Konkatedrali u Splitu u samostan na Sutivanu na otoku Braču, gdje je i sada te pomaže u potrebnim poslovima zajednice.

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve