Ulazak u postulaturu Petak, 1. 2. 2013.

U samostanu "Antunovac" u Zagrebu, na blagdan Svijećnice ili Prikazanja Gospodinova u Hramu kada slavimo Dan posvećenog života, 2. veljače, naša kandidatica Monika Maslać ušla je u redovničku postulaturu naše Provincije. Kroz vrijeme posulature, produbit će znanje o istinama svete vjere, upoznat će dublje život zajednice i tako se pripremiti za ulazak u novicijat. Monika se ovim svojim predanjem prikazala Bogu jer je On svjetlo njenog života.


U radosti zajedništva, čestitamo našoj Moniki na odvažnosti i želimo joj plodan život u Gospodinu. Zahvalni smo za dar Njenog poziva i podržavamo ju na putu. Kroz ovu molitvu Monika je izrekla svoje predanje Bogu.

Gospodine Isuse Kriste,
ti si se za nas prvi i potpunu predao,
jer si nas ljubio dokraja, do smrti na križu.
Ti si s nama ostao trajno prisutan u sve dane do svršetka svijeta
u sakramentima ljubavi.

I ja se danas tebi potpuno predajem.
Hvala ti za život. Prihvaćam ga kao dar iz tvoje ruke.
Radi sa mnom što hoćeš! Stvorio si me za sebe.
Odričem se svakog nepovjerenja prema sebi  i prema životu koji si mi podario.
Želim živjeti hrabro i predano na dobro svojih bližnjih
i na slavu tvoga Imena.

Živjet ću svjesno i velikodušno,
i širit ću svijetom slavu i blagoslov tvog Imena.
Radosni i zahvalno priznajem Boga svojim Ocem
i svjedočit ću slobodu djece Božje.
Potpuno ti se dajem na raspolaganje.

Ostvaruj sa mnom svoje planove.
Žrtvujem ti svoje želje, svoje slabosti,
svoje planove, svoje sklonosti što me udaljuju od tebe
i opet me vraćaju sebi.
Željela bih biti ono što se tebi sviđa i sve što želiš napraviti od mene.
Ne kažem: ići ću za tobom kamo god pođeš, jer sam slaba.
Ali predajem se tebi da me voliš.

Daj da poput Blažene Djevice Marije i ja budem vjerna službenica
te se tako jednom svi nađemo, skupa s tobom u kraljevstvu tome
gdje ćemo te hvalit i slavit u vijeke vjekova. Amen.

  Vijesti - Sve