DUHOVNE VJEŽBE u samostanu Antunovac

DUHOVNE VJEŽBE u samostanu Antunovac

Ponedjeljak, 27. 6. 2016.

U samostanu Antunovac u Novoj vesi, od 27. lipnja do 2. srpnja 2016. god. održane su duhovne vježbe za sestre, pod vodstvom p. Marijana Zubaka, misionara Krvi Kristove.


Na početku duhovnih vježbi p. Marijan nas je pozvao na iskreno promišljanje o našem osobnom odnosu s Bogom. Podsjetio nas je da je briga za duhovni život najvažnija stvar u životu te naglasio važnost redovite ispovijedi bez koje je teško duhovno rasti. Pater nas je pozvao na odlučno odupiranje grijehu koji nam oduzima slobodu. Istaknuo je da molitva mora biti naša svakodnevna hrana jer o kvaliteti molitve ovisi i kvaliteta našeg apostolata.

U sljedećim razmatranjima promišljali smo teme opraštanja i razlikovanja duhova. Pater je naglasio da je oproštenje izraz ljubavi prema bližnjemu i put do slobode srca, te da snaga za praštanje nije u nama, nego u Bogu. Nadalje, poučio nas je da napredak u duhovnom životu ovisi o razlikovanju duhova. Nije dovoljno imati samo dobar cilj i dobru volju, nego je potrebno prepoznati i odbaciti ono što nije dobro. Važno je slijediti Duha Svetoga, čiji je osnovni poticaj - ljubav.

Posljednja tema duhovnih vježbi bila je Euharistija. Pater nas je podsjetio da naša srca trebaju biti slobodna i otvorena za svaki dio sv. mise jer Isus ne želi da budemo licemjeri, nego da sudjelujemo s ljubavlju, predano, sabrano i dostojanstveno.

Duhovne vježbe završile smo svečanim Te Deumom i radosnim zajedništvom, zahvalne Bogu za milosne dane.

s. Tihana Strancarić

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve