Hod s Novorođenim Kraljem i našim Utemeljiteljem

Hod s Novorođenim Kraljem i našim Utemeljiteljem

Subota, 8. 1. 2022.

Hvaljen Isus i Marija!

Častnoj sestri Brigiti

glavarici na Polju sv. Filomene.

Hvala Vama i ostalim častnim sestrama, što mi čestitaste. Bog Vam to platio obilato, osobito za sv. molitve, koje su mi više od potrebe, nego i mislite.

Ja sam ugovorio s vladinim činovnikom u Modriču, da Vam dadu zobi koliko treba za sjeme, i to za hiljadu i šest stotina forinti, to jest za tri hiljade i dvjesta kruna. Ujedno sam uredio, da dobijete iz Modriča i kukuruza, koliko trebate za sjeme. Sijte u ime maloga Isusa pa se pri tom uviek njemu molite, da blagoslovi svu sjetvu i žetvu. Jučer je odavle otišlo hiljadu komada šljiva iz polja presv. Srca Isusova. Kad tamo dodje g. Palunko, onda će Vam kazati, kad ćete kola poslati po te šljive. Osim toga dobit ćete hiljadu šljiva od visoke Vlade i pet stotina komada drugoga voća. To će doći čini mi se, iz Dervente, ako nije već došlo. Ako ne dodje brzo, a Vi molite onoga gospodina u

Modriču, što Vam sjeme daje, neka bi visokocijenjenom gospodinu Mikuliju u Sarajevu pisao, da što prije dati poslati obećano meni voće (mladice). Imat ćete dakle pune ruke posla. Svaka krava, od onih šest, stoji do sedam stotina kruna, tako da svih šest stoje preko dvie hiljade forinti ili četiri hiljade kruna. Zato ih treba dobro čuvati, pa se ne smije nijedno tele prodati niti zaklati, nego se sva telad od njih mora čuvati, da tako dobijemo s vremenom dobru marvu. I ždrebad treba čuvati. Dobro bi bilo s vremenom kupiti i pazduha i nekoliko kobila, da uzmognemo imati čestitih konja, tako da se s vremenom i mogu prodavati. Tako isto i glede marve. Dao Gospodin Bog i na to svoj sveti blagoslov. Gospodin Isus je kazao: Dajte i dati će Vam se. Tako i Vi radite. Nemojte nikakve sirotinje prazne odbiti od sebe, nego ustanovite stalnu svotu, što ćete davati siromahom, recimo jedno dvadeset ili trideset forinti. Za te novce kupite brašna pa od toga brašna svaki put sirotinji dajite, kad k Vam dolaze. Ako kad saznate, da ima kakova sirota bolestna, pa ne može sama doći, onda joj pošaljite po kom hljeba i šta drugoga. Budete li se tako smilovala drugom, i Bog će se smilovati Vam. Nemojte misliti, da je takav novac uzalud potrošen, ne nije tako, jer time zadužujete si samoga Boga. U ponedjeljak će doći tamo jedan Gospodin, koji se zove Ivan pl. Söjtövy, koji je bio puno godina ravnatelj zemaljske ratarnice u Požegi. Pokažite mu sve tamo. On zna sve poslove ratarske i šumarske. Ako dodje, podajte mu jesti, i neka onu noć od ponedjeljka na utorak ondje gdje god kod radnika prenoći, a sutradan u utorak neka se na onih kolih badava poveze, koja idu po preč. g. Palunka u Doboj. Onda će onaj Gospodin iz Doboja doći k meni u Sarajevo, pa ako se pogodimo, uzet ćemo ga kao ekonoma, da Vam savjetuje što treba da se sve radi i kako, i da nadgleda sve radnike. On zna i šumarske stvari pa bi mogao ponešto svake godine i zasaditi nešto šume, što bi za nas bilo od velike potrebe. Premda znam, da sve svoje dužnosti Vi sve vršite, ipak Vas molim, da nikada svoje molitve i svojih duhovnih dužnosti ne zanemarite; jer je to, što čovjeka drži. Štujte maloga Isusa, što više možete, osobito u presvetom oltarskom sakramentu, koji smijete tamo držati, jer je sveti otac papa dao za to dozvolu za sada na pet godina; a štujte i majku Mariju kao svoju majku, kao i svete angjele čuvare i one svetice, čije ime nosite, a osobito štujte sv. Filomenu, koja je Vaša zaštitnica i braniteljica.

Blagoslivajuć Vas i sve ostale časne sestre i izručujuć Vas Svemožnoj zaštiti maloga Isusa i premožnoj zaštiti sv. Filomene, ostajem s odličnim počitanjem.

Sarajevo 14/.2 1902

 + Josip

nadbiskup.

Poticaji za razmišljanje:

Radim li s Isusom?
Molim li Boga da blagoslovi moj rad?
Brinem li o zajedničkim dobrima na ispravan način?
Brinem li o siromašnoj braći i sestrama? Odričem li se u njihovu korist?
Izvršavam li svoje duhovne dužnosti?
Štujem li malog Isusa u presvetom oltarskom sakramentu?

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve