Postom i molitvom za mir u svijetu

Postom i molitvom za mir u svijetu

Nedelja, 7. 9. 2014.

I ti možeš učiniti puno za mir u svijetu – i to iz svoje sobe! Pozivamo te da nam se pridružiš u svakodnevnoj molitvi krunice i postu o kruhu i vodi (jednom tjedno) na nakanu za mir u svijetu. Uz to, izmoli posvetu Srcu Isusovu i Srcu Marijinu, te sebe i čitav svijet predaj Božjoj otkupiteljskoj ljubavi.


Osobna posveta Presvetom Srcu Isusovom

Presveto Srce Isusovo, izvore svakog dobra, ja Ti se klanjam, vjerujem u Te, ufam se u Te,  ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.

Tebi darujem svoje siromašno srce,  učini ga poniznim, strpljivim, čistim  i da u svemu odgovara Tvojim željama.

Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udjeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti.Amen.

Osobna posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela.
Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.
Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen.

  Vijesti - Sve