Presveto Srce Isusovo

Presveto Srce Isusovo

Subota, 13. 6. 2015.

Danas, na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, s Utemeljieljem u našoj katedrali i Nadbiskupiji sjedinjene smo otajstvom Presvetoga Srca Isusova koje je toliko ljubilo ljude. Naš otac Utemeljitelj ga bezgranično ljubio. Od srca čestitam svima divnu svetkovinu spasenja i dodajem poruku koju sam primila od saših sestara iz Haitija. Ona svjedoči o moći ljubavi. Koliko samo blizine sa toliko velika udaljenost!


Draga s. Admirata,

nikako da mi se posreći da te čujem kad si se javljala. S. Ana mi je sve u detalje prenijela što ste razgovarali pa kao da sam te i čula i vidjela. Mi smo dobro hvala Bogu koji nas tako mazi. Ovih dana smo više u Sarajevu mislima nego li ovdje. U duhu i molitvi pratimo vaše pripreme za Papinu posjetu. Kakav samo lijep i drag događaj. Jučer smo slavili Tjelovo. Iz kuće smo izišle u 6,30 a vratile se iza jedanaest sati. Bila je sv. misa ravno, u 7 sati, a onda procesija sa Presvetim  kroz cijelu župu do naših Montfortanaca, gdje je procesija i završila. Prateći Isusa po ovim prašinjavim ulicama i po žegi samo sam mislila na Papu hodočasnika i sve prikazivala za njega i za sve one koji će mu se pridružiti na ovom njegovom hodočašću. Danas sam uz Prvi petak mislima u Katedrali uz Srce Isusovo. Sa ovo nekoliko riječi samo sam htjela reći da smo s vama. Volimo vas i pozdravljamo svim srcem.

S. Liberija, sestre i djeca

  Vijesti - Sve