Priprema za slavlje obljetnice redovničkih zavjeta

Priprema za slavlje obljetnice redovničkih zavjeta

Subota, 30. 12. 2023.

Večeras 30. prosinca 2023. g. započele su duhovne vježbe u „Kući Djeteta Isusa“ u Livnu. U zajedništvu sa drugim sestrama duhovne vježbe obavit će i tri sestre, koje će na svetkovinu sv. Tri Kralja ili Bogojavljenje zahvaliti Gospodinu na primljenim milostima kroz proteklih pedeset godina redovničkih zavjeta.

To su: s. M. Apolonija (Nevenka) Putnik, s. M Nevena (Miljenka) Cvitanović i s. M.  (Mara) Roka Ćubelić

Duhovne vježbe animirat će msgr Ivan Štironja, bikup Porečko – Pulski i vlč Ivan Šutalo.


U  postulaturu  primljene su ljeti 1972. god.,  u novicijat 5. siječnja 1973., godine u samostanu „Sv. Obitelji " u Dubrovniku. Vrhovna glavarica bila je majka s. M. Paula Šarić, provincijska glavarica s. M. Patricija Čopac, a učiteljica novakinja bivša vrhovna glavarica majka M. Maristela Goić.

Svoje prve redovničke zavjete sestre su položile 6. siječnja 1974. god., a doživotne 6. siječnja 1980. god. u Dubrovniku. Vrhovna glavarica bila je majka s. M. Akvilina Paviša, a provincijska glavarica s. M. Rafaela Ivanković..

S. M. Aplonija (Nevenka) Putnik, kći Ivana i Jele rođ. Rosandić, rođena 22. ožujka 1955. u Rudi.  U  Družbu  je primljena 9. siječnja 1971. godine. U kandidaturi je bila u samostanu u Metkoviću.Nakon položenih privremenih redovničkih zavjeta u siječnju 1974. odlazi u Belgiju, u starački dom u Audregniesu, gdje vrši službu njegovateljice starijih osoba do 1980.–te godine. Premještena je u samostan sv. Ane u Splitu i zaposlena kao njegovateljica u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu u Balkanskoj ulici (današnja Vukovarska 79) Split, u kojem radi od 1980. do 1984. godine. Uz posao pohađa i završava srednju medicinsku školu. Odlazi u Italiju u Merate, gdje u staračkom domu radi do 1992. godine kao medicinska sestra. Dolazi u Pučišće na otoku Braču 1992. godine, gdje i danas radi kao medicinska sestra u njezi starica smještenih u našem domu. Uz službu medicinske sestre u domu od 8. lipnja 2002. do 15. listopada 2008., te od 27. listopada 2017. do 8. studenoga 2023. vrši i službu predstojnice u redovničkoj zajednici u Pučišću.

 

 

 

          S. M. Nevena (Miljenka) Cvitanović, kći Ivana i Ane rođ. Žolo, rođena 12. prosinca 1955. u Vedrinama, župa Trilj.U Družbu je primljena 31. kolovoza 1970. godine. U kandidaturi je bila u samostanu u Omišu. Nakon položenih privremenih redovničkih zavjeta vrši službu kuharice od 1974. do 1978. u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Nakon toga tri godine u samostanu u Dubrovniku vrši službu njegovateljice kod starica, zatim službu kuharice. Učila je i svirati na glasoviru. Po dolasku u Kanadu, pohađala je školu sviranja u Hamiltonu i uspješno završila. Od 7 listopada 1981. do 1. rujna 2008. djeluje u Canadi kao pastoralna suradnica u hrvatskoj katoličkoj župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi, gdje obavlja domaćinske poslove kuhanja za župnika i sestre, katehizira, svira i vodi crkveno pjevanje u Bramptonu, te predaje vjeronauk u Hrvatskoj katoličkoj školi u Bramptonu. Od 1991. do 2008. uz domaćinske poslove u samostanu i Hrvatskoj školi u Bramptonu, s. Nevena u župi Hrvatskih Mučenika u Mississaugi katehizira, svira i vodi crkveno pjevanje. Kroz to vrijeme, zajedno sa župnim zborom i Crkvenim Ujedinjenim Tamburašima, uz obradu i aranžman Maestra don Šime Marovića, u izdanju Župnog ureda Hrvatskih Mučenika sudjelovala je u izdanju tri CD-a: - Hrvatski Božić u Crkvi Hrvatskih Mučenika, 2000.; - Hrvatski Uskrs, 2002. i - O Mučenici Hrvatski, 2006. Jedno vrijeme vršila je i službu predstojnice u zajednici, te bila u Hrvatskoj župi voditeljica Kursilja. Od 25. siječnja 2009. do danas djeluje u Duhovnom centru ˝Kuća Djeteta Isusa˝ u Livnu, gdje vrši službu kuharice. U ovom Duhovnom centru preko godine bude više turnusa duhovnih vježbe za sestre, a znaju biti i duhovne vježbe i susreti za svećenike, bogoslove i laike, u čemu s. Nevena uvelike doprinosi požrtvovnim radom u kuhinji i na svakom drugom području. Od 2009. do 2013. svira i vodi crkveno pjevanje u župi Lištani i Odžak-Čaić. Od 2014. do danas, uz predani rad u našem Duhovnom centru, s. M. Nevena vrši službu sakristanke, svira i vodi crkveno pjevanje  u  župama  Čuklić i Prolog.  Sa dječjim zborom ovih župa sudjeluje na svakoj Zlatnoj Harfi u Banjalučkoj biskupiji od 2014. godine do sada. Na području Banjalučke biskupije, sa mješovitim župnim zborom od 2014. godine do sada sudjeluje na raznim crkvenim događanjima i smotri zborova.

Zlatna harfa u Banjalučkoj biskupiji:
svibanj 2014., 9. svibanj 2015. GLAMOČ; 21. svibanj 2016. katedrala u BANJA LUCI; 13. svibanj 2017. PETRIĆEVAC; 26. svibanj 2018. LIŠTANI; 11. svibanj 2019. MEĐUGORJE; 10. svibanj 2023. PETRIĆEVAC

Smotra - susreti velikih zborova: 2014.; 2015.; 2016.; 22.04.2017. Banja Luka katedrala; 21.04.2018. Glamoč; 30.03.2019. Lištani: 22.06.2023. Petrićevac - Proslava 20. godišnjice dolaska Ivana Pavla II. u Banja Luci.

S. Roka (Mara) Čubebić, kći Ante i Marije rođ. Čubelić, rođena 1. studenoga 1953. u Dobranjama Im.

U Družbu je primljena  rujna 1968. godine, a u kandidaturi  bila je u samostanu "Svete Ane" u Splitu, gdje je pohađala gimnaziju - srednju školu za spremanje svećenika,odjel za redovnice u Splitu.

Nakon položenih privremenih redovničkih zavjeta, od 7. siječnja 1974. do 30. rujna 1974., u Nadbiskupsko-svećeničkoj kući u Splitu, vrši domaćinske poslove i pomaže u administrativnim poslovima u administraciji ˝Crkve u svijetu˝ i u nadbiskupskoj kućnoj tiskari. U Trilju od 30. rujna 1974. do 1. rujna 1978. vrši službu vjeroučiteljice, sakristanke, peče hostije, uređuje crkvu i crkveno rublje. Od 1. rujna 1978. do 1. ruja 1984. vrši službu vjeroučiteljice i voditeljice crkvenog pjevanja, te brine o čistoći crkve i crkvenog rublja u župi Cista Velika. Nakon toga odlazi u Veliki Prolog gdje vrši službu vjeroučiteljice i voditeljice crkvenog pjevanja u župi, te brine o čistoći župske crkve i crkvenog rublja. Godinu dana, od 1. rujna 1990. do 28. rujna 1991., u župi sv. Nikole u Metkoviću vrši službu vjeroučiteljice voditeljice crkvenog pjevanja u župi, te brine o čistoći župske crkve i crkvenogrublja.

Od rujna 1991. do 3. kolovoza 2018. vrši službu vjeroučiteljice u osnovnoj školi ˝don Lovre Katić˝ i u župi Gospe od Otoka u Solinu, vodi dječji zbor u župi, vodi PMI, brine o čistoći župske crkve Gospe od otoka i crkvenog rublja i župske kuće. Na inicijativu mladih Grada Solina i Katoličke udruge MI s. Roki je 2004. godine, uz blagdan Male Gospe i Grada Solina, uručena osobna nagrada Grada Solina, ali prema riječima svih onih koji ju poznaju ni jedna nagrada ne može se usporediti sa svim onim što je ona svojim djelovanjem protkanim ljubavlju usadila u živote župljana u Solinu.

Od rujna 2018. živi u samostanu "Svete Obitelj" u Dubrovniku, gdje je i danas, a pomaže u domaćinskim poslovima u samostanu otaca kapucina i brine o čistoći svetišta icrvenog rublja u svetištu Gospe od Milosrđa.

s. M. Maneta M. i s. M. Laudes B.

  Vijesti - Sve