Proslava redovničkog zavjetovanja u Družbi

Proslava redovničkog zavjetovanja u Družbi

Nedelja, 14. 8. 2016.


Vrhovna uprava Družbe na čelu s časnom majkom s. M. Radoslavom Radek čestita svim sestrama svečaricama u Družbi dan slavlja redovničkog zavjetovanja. Živjele!

Sestre Služavke Maloga Isusa - svečarice za Veliku Gospu 2016.


Sestre Služavke Maloga Isusa - svečarice za Veliku Gospu 2016.

 

60. Obljetnica zavjeta:

s. M. Emanuela Milanović SP

s. M. Romana Tomašević SP

s. M. Katarina Mateljan SP

s. M. Gracija Vrnoga SP

s. M. Blandina Vrnoga SP

s. M. Darija Šimunović SP

s. M. Mehtilda Bartošek ZG

 

50. Obljetnica zavjeta:

s. M. Dijana Mateljan SP

s. M. Nela Čalo SP

s. M. FiloteaŽuro SP

s. M. Salutarija Đula SP

s. M. Leona Leventić SP

s. M. Maris Bašić SP

s. M. Damira Granić SP

s. M. Vilma Kešina SP

s. M. Mirjam Dedić ZG

s. M. Bernardina Šarić  SA

s. M. Vilibalda Kvesić SA

s. M. Miranda Tikvić  SA

s. M. Liberija Filipović SA

 

25. Obljetnica redovničkih zavjeta:

s. M. Matea Periš SP

s. M. Petra Marjanović ZG

s. M. Jelena Burić ZG

s. M. Gordana Miškić ZG

s. M. Valerija Sakač ZG

s. M. Snježana Nudić ZG

 

Doživotni zavjeti:   

s. M. Martina Vugrinec ZG

s. M. Judita - Stana Matić SA

 

Obnova zavjeta:       

s. M. Marta Vunak ZG

s. M. Kristina Maslać ZG

s. M. MargaretRožman ZG

s. M. Monika Maslać ZG

s. M. Jelena Jovanović SA

s. M. Ana Prkić  SA

s. M. Sandra Kapetanović SA

 

Prvi zavjeti:

s. M. Milana Žegarac SP

s. M. Antonia Čobanov SP

 

Ulazak u II. godinu novicijata:

s. M. Faustina Zemunik SP

 

Ulazak u I. godinu novicijata:

Katarina Pilić  SA

Nikolina Džavić SA

 

 

 

  Vijesti - Sve