Sarajevo – treći dan trodnevnice za Rafaelovo

Sarajevo – treći dan trodnevnice za Rafaelovo

Nedelja, 23. 10. 2022.

Trećega dana trodnevne priprema za proslavu 132. rođendana Družbe sestara Služavki Maloga Isusa Provincije Bezgrješnog Začeća BDM, u nedjelju, 23. listopada 2022. godine sestre su se pridružile mjesečnoj duhovnoj obnovi za redovnice grada Sarajeva. Duhovna je obnova održana u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu s početkom u 15.30 sati, a završila euharistijskim slavljem u 17 sati. Voditelj duhovne obnove je bio nadbiskup vrhbosanski u miru kardinal Vinko Puljić.

Za temu ovomjesečne rekolekcije Kardinal je uzeo „Tišina traži potpunu raspoloživost volji Božjoj“. Svoj nagovor Kardinal je započeo riječima: „Čovjek je zamršeno biće, a čini se, nažalost, da se trudi još više stvari zamrsiti, pa čak i svoje odnose s Bogom.“ Prešao je zatim na govor o jednostavnosti ističući: „Bog je istinska jednostavnost. Što smo zapetljaniji, to smo od Boga udaljeniji. Koliko postanemo jednostavniji, toliko ćemo mu se više približiti. Čovjek je izgubio djetinju jednostavnost. Eto zbog toga mu je tišina teret.“ Nakon govora o jednostavnosti Kardinal je progovorio o potrebi tišine napominjući: „Tišina je povlastica hrabrih ljudi. Tišina je obraćenje koje se ne događa s lakoćom.“ Citirao je zatim sv. Augustina koji reče: „Hodaj prateći čovjeka i dospjet ćeš k Bogu. Ta bolje je hramati na putu nego hitrim koracima stupati izvan puta. Jer onaj tko hrama na putu, pa makar se jedva micao, približuje se cilju.“ Kardinal je zatim progovorio o nevjernosti koja je uvijek brbljava, potičući sestre na njegovanje šutnje. Na koncu nagovora progovorio je o buci u nama, ističući tri stvari: „1. Naš 'ja' koji neprestano traži svoja prava, koja nas uvlači u pretjeranu brigu za nas same. 2. Buka našeg 'pamćenja' koja nas vuče u prošlost bilo ugodne uspomene ili grešne. 3. Buka ravnodušnosti, proždrljivosti, pohote, škrtosti, bijesa, snuždenosti, umišljenosti, oholosti…“ Svoj nagovor Kardinal je zaključio riječima sv. Ignacija Lojolskog: „Što je naša duša osamljenija i odijeljena, to je sposobnija približiti se svome Stvoritelju i Gospodinu i dosegnuti ga“.

Nakon Kardinalovog predavanja uslijedilo je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom i mogućnost sakramenta pomirenja. U 17 sati Kardinal je predslavio Svetu misu, koju su animirale redovnice Sarajeva.

s. M. Ljilja Marinčić

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve