Vjera i ljubav: I mi trebamo za braću dati život”

Četvrtak, 12. 12. 2013.

Objavljena poruka pape Franje za XXII. svjetski dan bolesnika

Crkva u bolesnicima prepoznaje posebnu prisutnost trpećega Krista, istaknuo je papa Franjo u poruci za XXII. svjetski dan bolesnika, koji se svake godine slavi 11. veljače, na liturgijski spomen Gospe Lurdske, a sljedeći će se slaviti pod geslom "Vjera i ljubav: I mi trebamo za braću dati život". Papina je poruka puna nade "jer se i noć boli, u Božjem nacrtu ljubavi, otvara uskrsnome svjetlu"; kao i ohrabrenja "da se u njegovu društvu, s Njime sjedinjeni suoče sa svakom nevoljom".


Papa podsjeća da je Isus na sebe uzeo bolest i patnju, pretvarajući ih i preobličujući u svjetlu "novoga života u punini", koji negativna iskustva mijenja u pozitivna. Upravo idući putom Krista, koji se iz ljubavi darovao, i mi također "možemo ljubiti druge, kao što je Bog ljubio nas, dajući život za braću". Vjera u dobroga Boga postaje dobrota; a vjera u raspetoga Krista, snaga da se ljubi do kraja; također i neprijatelje; sebedarje, naročito prema bližnjemu, posebno prema onima koji ga ne zaslužuju, a koji trpe i marginalizirani su, ističe se u Papinoj poruci.

Približujući se s nježnošću "potrebnima njege, u protivnostima svijeta, unosimo nadu i Božji osmjeh. Nesebično posvećivanje drugima, biva dakle način našega djelovanja. Marija je kršćanski uzor "za rast u nježnosti, u osjetljivoj i smjernoj ljubavi". Djevica, Majka bolesnih i trpećih, stoji uz naše križeve i prati nas na putu prema uskrsnuću i punini života, piše Sveti Otac, prenosi Radio Vatikan. Uz Mariju, pokraj Križa, stoji Ivan, koji nas podsjeća da Boga ne možemo ljubiti ako ne ljubimo braću. Križ je sigurnost vjerne Božje ljubavi prema nama; poziva nas da pustimo toj ljubavi da nas zarazi; uči nas da na drugoga, uvijek gledamo s milosrđem i ljubavlju – osobito ako pati i ako mu je potrebna pomoć. Zaključujući poruku, Sveti Otac potiče da se Svjetski dan bolesnika proslavi u zajedništvu s Isusom Kristom, podupirući one koji se skrbe za bolesne i trpeće. (ika)

  Vijesti - Sve