Promiče pastoral duhovnih zvanja i prati hod i djelovanje Prijatelja Maloga Isusa.


Povjerenstvo čine:

 • s. M. Jelena Jovanović, pročelnica PZ
 • s. M. Kristina Adžamić, pročelnica PMI
 • s. M. Marinela Zeko
 • s. M. Danica Bilić
 • s. M. Tereza Dokić
 • s. M. NIkolina Džavić

Dužnost Povjerenstva je:

 • Promicati pastoral duhovnih zvanja
 • Pratiti hod i djelovanje Prijatelja Maloga Isusa

PASTORAL DUHOVNIH ZVANJA

Patoral duhovnih zvanja ima svoje uporište u karizmatskom djelovanju sestara Služavki Maloga Isusa. Prema članu 8. Konstitucija Sestara Služavki Maloga Isusa sve sestre smatraju brigu za podmladak svojom osobnom dužnošću. A za promicanje duhovnih zvanja služe se prikladnim sredstvima, osobito snagom sveta i kreposna života, koji je i najbolja preporuka da mladi prigrle redovnički život.

1. Duhovnost

 • Molitva za duhovna zvanja

Utemeljitelj Družbe Sluga Božji Josip Stadler sestrama stavlja na srce molitvu kao najvažniji posao njihova života. Sestre svakodnevno mole za duhovna zvanja. Svakog četvrtka u 20.h u svim zajednicama obavljaju klanjanje na nakanu za duhovna zvanja.

 • Adoracija pred Presvetim

Svakog 25. u mjesecu u čast rođenja Maloga Isusa, u svim našim zajednicama sestre mole pred izloženim Presvetim Oltarskim sakramentom. Konstitucije u čl. 105. potiču sestre da slobodno vrijeme upotrijebe da mole pred sv. Euharstijom, koja je duhovno središte zajednica.

 • Euharistijski život

Sestre svakodnevno sudjeluju kod Euharstijske žrtve i hrane svoju dušu Kristovim tijelom. Prikazujući tako na oltaru i žrtvu svoga redovničkog života.

 • Sakramentalni život

Sestre su pozvane da prihvaćaju samozataju i čine pokoru za vlastite grijehe i grijehe ljudi kojima vrijeđaju Boga i odbacuju Njegovu ljubav. Tako pristupaju i sakramentu pomirenja s Bogom i kršćanskom zajednicom.

 • Nasljedovanje Isusa po svetim zavjetima

Sestre zavjetovanjem evanđeoskih zavjeta usavršuju svoje posvećenje Bogu. Tako se povezuju sa Crkvom i njezinim misterijem. Zavjetovanjem se oslobađaju zapreka koje bi ih mogle udaljiti od savršene ljubavi, oduzeti ili umanjiti duhovnu slobodu i potpuno predanje službi Božjoj. Po Isusovom primjeru služe Isusovoj najmanjoj braći i tako svjedoče Njegovu ljubav.

 • Život u jednostavnosti i skromnosti

Iz ljubavi prema Kristu i radi Njegova Kraljevstva sestre žive u jednostavnosti i skromnosti. Zavjetovanjem javno priznaju da je Bog njihovo najveće dobro. Te iz ljubavi prema njemu odriču se zemaljskih dobara i slijede siromašni, skromni i jednostavni život Isusa Krista.

2. Karizmatsko djelovanje

 •  Svjedočanstvo života i briga za Isusovu najmanju braću

Ljubav prema Bogu je osnovno raspoloženje sestara i po njoj služe nejakoj i zapuštenoj siročadi, iznemoglim starcima i bolesnicima. Sestre djeluju i u pastoralnom djelovanju na župama i u misijskim područjima. U svima kojima su poslane gledaju samoga Maloga Isusa koje je radi svih nas bio malen i trpio. U tom služenju slijede primjer Blažene Djevice Marije.

3. Odgojno djelovanje

 • Duhovne vježbe za mlade u Kući Navještenja

U Kući Navještenja na Gromiljaku, sestre organiziraju kroz godinu duhovne vježbe i duhovne obnove za mlade, želeći im omogućiti istinski susret sa Bogom, sa drugima i sa samima sobom.

 • Duhovne obnove u župskim zajednicama

Sestre organiziraju i duhovne obnove za mlade u župnim zajednicama. Te i na takav način ponuditi mladima poruku Evanđelja.

 • Pohađanje škole za produbljivanje duhovnog poziva

U Kući Navještenja organizirana je škola za produbljivanje duhovnog poziva. Škola se održava svake prve subote uz vodstvo sestara i svećenika. U programu škole, predviđene su duhovne vježbe od 3 dana, osobna iskustva sa apostolatom. Vrijeme tišine i razmišljanja. Škola traje kroz školsku godinu, a mladi koji žele iz bližega upoznati život zajednice i boraviti u njoj omogućuje im se u ljetnom periodu.

 • Praćenje dokumenata o duhovnom pozivu i pastoralu zvanja na razini univerzalne, nacioalne, biskupijske crkve

Poticajna misao iz Papine Poruke za 45. Svjetski dan molitve za zvanja: "Samo na duhovno dobro obrađenom zemljištu cvjetaju svećenička i redovnička zvanja. Doista, kršćanske zajednice koje snažno proživljavaju misionarsku dimenziju crkvenoga otajstva nikada se neće uvući u sebe.¨

 • Sudjelovanje mladih na susretima: biskupijskim, nacionalnim, evropskim i svjetskim

Sestre u svom djelovanju potiču mlade da sudjeluju u životu crkve i dožive ljepotu zajedništva a i same sa njima sudjeluju na tim susretima.

 • Pohod bolesnicima i nemoćnima

Sestre u svojim zajednicama i župnim zajednicama gdje djeluju, njeguju i vode brigu za Isusovu najmanju braću. Tako potiču djecu i mlade da im se pridruže u tom apostolatu što oni rado čine.

 • Razvijanje misijske svjesti kod mladih
 • Katehizacija u školama
 • Duhovno praćenje mladih

4. Stranica za mlade: (piši, pitaj, traži)

 • Biti redovnica: fantazija ili stvarnosot?
 • Ssssss ... Isus te zove!
 • Učitelju gdje stanuješ?
 • Pitanja
 • Molitveni lanac

5. Glas Povjerenstva

Sestre kojima je povjerena briga za djelovanje ovoga Povjerenstva četiri puta godišnje šalju glas vijeća u službeno glasilo Družbe.

PRIJATELJI MALOGA ISUSA

Članovi društva Prijatelja Maloga Isusa u svom svakodnevnom krščanskom životu slijede ciljeve samoga društva i služenjem svjedoče svju pripadnost društvu.

Ciljevi PMI:

 • Biti u samom prijateljstvu s Malim Isusom
 • Imati srca za najmanju brću: napuštene, bolesne, osamljene, siromašne...
 • Moliti za duhovna zvanja
 • Živjeti od Euharistije i Božje riječi

Služenje PMI:

 • Posjetom napuštenima, starijima, siromašnima ...
 • Radom za napuštenu djecu
 • Pomaganjem bolesnoj djeci (Projekt NAŠEG SRCA)
 •  Pomaganjem siromašne djece u misijama (Božićne misijske izložbe)

Duhovnost PMI:

 • Aktivno sudjelovanje na liturgijskim slavljima
 • Svake nedjelje i blagdana, po mogučnosti svakog 25.u mjesecu, na spomen Isusova rođenja iči na svetu misu i svetu pričest
 • Njegovati i širiti pobožnost prema malom Isusu, Euharistiji i blaženoj Djevici Mariji
 • Svakodnevno moliti molitvu Prijatelja Maloga Isusa
 • Moliti za duhovna zvanja u svetoj Crkvi
 • Sudjelovanje na liturgijskim susretima PMI

Formacija PMI:

 • Sudjelovanje na mjesečnim susretima – prateći određenu temu godine
 • Biti aktivni član – grupe kojoj pripada:
 1. ANĐELI – do 9. g.
 2. ZVJEZDICE – do 11. g.
 3. SRCE –do 13. g.
 4. BETLEHEMSKO SVJETLO – do 15. g.
 5. SAMARITANCI – do 18. g.
 6. ISPRUŽENE RUKE – odrasli
 • Pohađanje škole za Animatore PMI

Sestre organiziraju godišnje školu za animatore PMI. Sljedeći susret je: 4-6. srpnja 2008. u Kući Navještenja – Gromiljak

 • Organiziranje ljetnih kampova PMI

U programu formacije PMI organiziraju se i ljetni kampovi za djecu.

 • Uključivanje u sekcije koje djeluju u zajednici i župi
 1. Karitativna sekcija
 2. Liturgijska sekcija
 3. Misijska sekcija
 4. Glazbena sekcija
 5. Dramska sekcija
 6. Ekološka sekcija

...

 • Godišnje radionice

Sestre organiziraju razne radionice u kojima PMI sudjeluju i doprinose u organizaciji i ostvarivanju projekata. Posebno vrijeme za radionice je Došašće i korizma.

 • Godišnji susreti PMI

PMI imaju svoje godišnje susrete koji se održavaju svake godine u drugoj župi.

Izdavačka djelatnost PMI:

 1. Bilten – PRIJATELJ MALENIH
 2. Prigodna knjižica za Došašće i Božić – za odrasle i za djecu
 3. Tema, molitvene nakane, apostolat
 4. Razno
  Sarajevska provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije - Sve