Brine o duhovnom životu, duhovnoj obnovi, vježbama i seminarima


BiblijaSukladno Statutu Provincije Bezgrješnog Začeća BDM, pri Provinciji djeluje Povjerenstvo za promicanje duhovnosti, koje je u suradnji s Vijećem pri Vrhovnoj upravi i ima svoju ulogu u savjetodavnom tijelu pri Provincijskom vijeću.

Povjerenstvo sačinjavaju četiri sestre. Zadaća im je promicati duhovni rast kroz organiziranje duhovnih obnova, duhovnih vježbi, seminara i različitih prijedloga duhovnog sadržaja. Sestre svoju duhovnost nadahnjuju na životu Isusa Krista, na Njegovoj Riječi, na karizmi oca Utemeljitelja, i tu crpe snagu za povjereno poslanje.


 

Povjerenstvo imenuje Provincijalno vijeće za jedno trogodište, a iste članice ili samo pojedine mogu biti i ponovno imenovane i na sljedeće trogodište. Na čelu Povjerenstva stoji pročelnica, koju imenuje Provincijsko vijeće na tri godine. Istoj može biti produžen mandat i za drugo trogodište. Povjerenstvo održava sjednice dva puta godišnje, a ako je potrebno i više puta.
 

Dužnost Povjerenstva je:

  • Planiranje i organiziranje duhovnih vježbi;
  • Organiziranje duhovnih obnova;
  • Organiziranje seminara;
  • Predlaganje tema za duhovne vježbe i duhovne obnove.

Povjerenstvo čine:

  • s. M. Ljilja Marinčić, pročelnica
  • s. M. Kristina Adžamić
  • s. M. Genoveva Rajić
  • s. M. Manda Pršlja
  Sarajevska provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije - Sve