Brine o dobrima, nastoji udomiti, obući, i nahraniti odbačene i nemoćne.


Vijeće čine:

  • s. M. Admirata Lučić, pročelnica
  • s. M. Kata Zadro
  • s. M. Jadranka Lacić
  • s. M. Rudolfa Paradžik
  • s. M. Liberija Filipović 
  Sarajevska provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije - Sve