“Dar za druge” - Uskrsna čestitka Ponedjeljak, 11. 4. 2011.

Korizma nas uvodi u otajstvo Uskrsa i poziva da budemo postojane u molitvi, djelotvorne u ljubavi kako bismo obnovile svoj hod. Obratiti se, umrijeti grijehu, biti dionici novoga života ... Kako je to moguće ostvariti? Zasigurno jest ako vjerujemo u snagu Duha Božjega koji u nama čini sve novo.


Krist je pobijedio zlo. On želi da i naše srce bude otvoreno nadi, da odbacimo grijeh, i prihvatimo svoj životni križ u kojem se očituje spasonosna snaga Boga. Da bismo učinili dubok zaokret u svome životu, potrebno je dopustiti da nas djelovanje Duha Svetoga preobrazi. Stoga, drage sestre, odlučno se zaputimo prema Kristu. Na putu prema Uskrsu budimo otvorene prema bližnjima i budimo za njih sve ono što je Bog za sve nas.

U tom hodu otkrijmo nove mogućnosti, obnovimo prihvaćanje milosti koju nam Bog nudi da osvijetli i vodi naša djela kako bismo uistinu bile dar za druge, te da bližnji, potrebni naše ljubavi, u sredinama gdje živimo mogu biti utješeni, nahranjeni, ohrabreni ...

Krist je bio uzdignut na križ da nas uzdigne i da nas spasi. Njegova muka, smrt i Uskrsnuće može nam i u ovoj Korizmi podariti novi način života ako prihvatimo poziv na obraćenje i izazov da se odvažimo krenuti na put k vrelu gdje se događa susret koji nas preobražava u dragocjeni dar za druge.

U tom duhu časnoj Majci, Vrhovnom vijeću, provincijalkama,
sestrama, novakinjama, kandidaticama i prijateljima Družbe želi

Sretan Uskrs!

s. Marina Piljić, provincijalka
s Provincijskim vijećem

  Vijesti - Sve