Droga – bolest današnjice Subota, 17. 3. 2012.

MOSTAR: U prostorijama sestara Služavki Maloga Isusa u Mostaru održala je 17. ožujka 2012. godine Ana Pecirep, studentica treće godine medicine u Mostaru, predavanje za mlade na temu: Štetnost i ovisnost o drogi. Predavanje je organizirala s. Olga Kikić, na kojem se okupilo sedamnaest studentica s raznih fakulteta u Mostaru. 


 

U svom iscrpnom izlaganju studentica Ana je posebno naglasila štetnost i veliku opasnost droge, o kojoj su ovisni mnogi mladi. Nazvala ju je bolest današnjice. Nažalost, ova pošast današnjice uvelike udaljuje mlade od Boga, rastače njihove živote i onesposobljava ih za dostojan život. Sigurno bi se cijelo Društvo trebalo puno, puno više pozabaviti ovom strašnom činjenicom i u tom vidu educirati mlade.

U živoj raspravi na ovu temu mladi su otvoreno iznosili svoja teška iskustva o konzumiranju drogei ponovno vraćanje k Bogu uz pomoć Crkve i prijatelja. (Ana Kikić)

  Vijesti - Sve