Hod s Novorođenim Kraljem i našim Utemeljiteljem Utorak, 11. 1. 2022.

Častna glavarice Brigito!

Ponajprije hvala, što ste novac poslali u Budapeštu. Još nisam dobio potvrde; no nema sumnje, da je dobio. Ja sam mu pisao, neka mi potvrdu pošalje. I opet ima puno toga, što bi valjalo urediti, a nije mi baš moguće, doći onamo. Ponajprije

 1. Još jednoć dobro promislite, hoćete li, ne ćete li uzeti onoga svećenika, o kojem sam Vam pisao. Ja se bojim, da će župnik iz Gradačca najedanput grunut, pa šta će onda biti? A što je glavno imale bi svaki dan misu i pri ruci svećenika, kada koja oboli. Medjutim ja Vas ne ću siliti, ako hoćete, pišite; ako pak ne ćete, neka ostane, kako jeste.

 2. Sada nastojte, da svoje poljske poslove što prije obavite, jer bih ja rad, da Vi dodjete ovamo na jedno dva mjeseca, ako je moguće od Vaših poslova. Ja bih htio, da Vi tamo postavite jednu pametnu, koja Vas može zastupati; ona neka vodi Vaše poslove. Drugu treba da postavite na Polju sv. Ane mjesto Bibijane, koja će nju zastupati kroz jedno dva mjeseca, jer i ona treba da s Vami ovamo dodje na dva mjeseca. Doći će u to vrieme na Polje sv. Filomene Izidora; ona će biti, dok Vi ne dodjete natrag, kao glavarica, ali poslove će obavljati ona, koju Vi postavite. Kada ovamo dodjete, onda ću Vas postaviti u Betlehem, a Bibijanu na Polje presv. Srca Isusova na Mladice, da Vi kao glavarica u Betlehemu kroz dva mjeseca uvedete onakav život, kakav je na Polju sv. Filomene, a isto tako da Bibijana kao glavarica na Polju pres. Srca Isusova na Mladicah uvede red. Kad se svrši taj posao kroz jedno dva mjeseca, onda ćete se Vi dvie opet natrag povratiti. Ja bih rad, da uvedem strog red, i da istjeram svaku, koja ne će da se pokori. Ili neka budu, kako treba da budu, ili neka i ne budu. Zato Vam zapoviedam, da što prije poljske poslove obavite, a onda da ovamo dodjete sa sestrom Bibijanom i da postavite mjesto sebe jednu, a drugu mjesto Bibijane. Treba da javite ovamo, kad ćete doći, da može odavle otići časna majka Izidora sa jednom sestricom mislim Gašparinom, sa Kristinom, Melchirom i možda sa Anuncijatom.

 3. Poslaše Vam nekakovu sliku; i ja je nisam vidio. Ako ne valja, a Vi je poderite i bacite; ako je pak dobra, zadržite ju, i neka Bog dragi svaku blagoslovi, kada god onuda prodje, i neka me se sjeti u svojih svetih molitvah. Bog Vas dragi sve i svaku pojedinu blagoslovio i sačuvao od svakoga grijeha i dao joj sve potrebite krjeposti.

Blagoslivam sve sestre i svaku pojedinu i molim Vas sve, da pozdravite mrtve sestre u ime moje izmolivši za njih Otče naš, i Zdravo Marijo jedanput, te Vas sve u presv. Srcu Isusovu pozdravljam i ostajem s odličnim počitanjem

Sarajevo 4/11 1904

+ Josip

nadbiskup.

Pss. Kažite Johannu Fistriću, da ja nemam ni prebite pare, a kamo li 50 for. No neka on slobodno uzajmi 50 for. I neka uredi kapelu odmah načinivši dobre podove i plafone i sve učinivši kako treba, samo da izgleda dostojno. Recite mu to odmah, samo da sve što prije uradi. Novac ću mu ja već vratiti.

Poticaji za promišljanje:

Mogu li ostaviti sve i otići gdje me Družba treba? Mogu li to učiniti sada?
Jesu li mi potrebe Družbe na prvom mjestu?
Držim li se reda? Što mi red znači?
Jesam li kakva bi trebala biti, kakvu me Bog želi? Znam li uopće kakvu me želi? Jesam li Ga ikad to pitala? Mogu li sada to učiniti?

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve