Hod s Novorođenim Kraljem i našim Utemeljiteljem Ponedjeljak, 24. 1. 2022.

Stadler piše molitvu Srcu Isusovu.

Srcu Isusovu sa zahvalnošću

Molitva k presv. Srcu Isusovu.

O ljubezni Spasitelju željeć ja svoju zahvalnost Tebi pokazati i za griehe svoje neku Ti zadovoljštinu dati: prikazujem sebe svega Tvojem presv. Srcu i odlučujem s pomoću Tvojom više nikada ne griešiti.

O presv. Srce Isusovo spusti obilje blagoslova svoga na sv. crkvu svoju, na njezine službenike i na svu djecu njezinu, a osobito na svu našu vrhbosansku nadbiskupiju. Pravednike uzdrži, grješnike obrati, umirućim priteci u pomoć, duše iz čistilišta izbavi, a sladka Tvoja ljubav neka zavlada u srcih nas sviju. Amen.

Oče naš. Zdravo Marijo. Vjerujem u Boga.

Srce Isusovo, što gori od ljubavi k nam: Užezi srce naše, da godi od ljubavi k Tebi. 

† Josip

nadbiskup

Poticaji za razmišljanje:

Kakav je moj odnos s Bogom?
Komuniciram li s živim Bogom?
Što Mu govorim? Što On govori meni?
Jesam li Mu ikada napisala pismo? Mogu li to sada učinit?
Kako On gleda na moje pismo? Kakav je Njegov odgovor? Kako se ja osjećam s tim?

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve