Međunarodna konferencija o zaštiti maloljetnika „Because we care“ 21. – 23.4.2022. Utorak, 26. 4. 2022.

Svečano otvorenje Međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika "Because we care" započelo je 21. travnja 2022. u 11 sati u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu. Na početku je sve nazočne pozdravio mons. Slađan Ćosić, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije i poželio svima dobrodošlicu. Zatim je sve nazočne pozdravila dr. Sanda Smoljo Dobrovoljski kao voditeljica Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Potom je putem video linka nazočne pozdravio prof. Dr.Hans Zollner, sa Instituta za antropologiju Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu.

Vlč. Hans Zollner je Isusovac Instituta za antropologiju, interdisciplinarnog studija o ljudskom dostojanstvu i brizi za ranjive osobe. U svom kratkom pozdravu potaknuo je nazočne da se zalažu za dobrobit najranjivijih osoba, djece, adolescenata. Potaknuo je na senzibiliziranje javnosti da se sve više bavi ovom problematikom. U glazbenom dijelu otvaranja sudjelovali su učenici Srednje muzičke škole u Sarajevu kao i djeca iz DV „Anđeli čuvari“ u Sarajevu.

Nakon toga uslijedilo je prvo predavanje prof. Dr. Daniel Portillo Trevizo sa sveučilišta Gregoriana u Rimu na temu: „Bol, oprost – putovanje visokog rizika u procesima ozdravljenja“. U svom predavanju je iznio svjedočanstvo jedne gospođe o putu ka oprostu i procesu ozdravljenja kojeg je ona prošla. Cilj ovog predavanje je podizanje svijesti o prevenciji nasilja nad maloljetnicima u Crkvi, kao i u cijelom svijetu.

Drugo predavanje je održala prof. Dr. Gordana Buljan Flander, psihologinja i psihoterapeutkinja iz Zagreba na temu: „Zlostavljanje i zanemarivanje djece: kako prepoznati i djelovati?“ U svom predavanju je istaknula da zlostavljanje djece može biti Emocionalno, tjelesno i seksualno, a zanemarivanje je sustavno neispunjavanje djetetovih potreba (zdravstvenih, emocionalnih i obrazovnih).

Uslijedile su radionice.

Drugog dana uslijedilo je predavanje prof. Dr. Lejle Kafedžić i doc. dr. Sandre Bjelan Guska s Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju. Tema predavanja je bila: „Bronfenbrenerovi eko Krugovi kao pedagoški prostor zaštite djece“.

Zlostavljanje se može promatrati o (ne) činjenju onih koji se brinu o djeci i često učenje po modelu, kako roditelji tako i djeca sutra kada postanu roditelji. Potrebna je edukacija roditelja o mirnom rješavanju problema u obitelji i odgoju.

Zatim je uslijedilo predavanje prof. Dr. Sande Smoljo Dobrovoljski sa katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu/Sarajevu na temu: „Psihodinamski aspekti seksualnog zlostavljanja i ličnost zlostavljača“. Dr. Sanda je istaknula da je seksualno zlostavljanje djece veoma kompleksan problem, zahtijeva zajedničko djelovanje vjerskih i društvenih institucija, kako u preventivnom, tako i u kurativnom smislu.

Zatim su uslijedile radionice, koje su kao i prethodnog dana bile jako korisne, zbog rada u manjim skupinama.

Treći dan konferencije započeo je predavanjem prof. Dr. Elmedina Muratbegovića sa fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija Univerziteta u Sarajevu na temu: „Nasilje nad djecom iz ugla djeteta (studija slučaja BiH)“.

U predavanju su prikazani stavovi učenika drugog razreda osnovnih škola BiH o nasilju nad djecom, kako se opiru nasilju, način prijavljivanja nasilja kao i nasilje u digitalnom okruženju kao sigurnosni izazov.

Na kraju je održana ceremonija zatvaranja konferencije s nadom da će ono što se čulo na konferenciji proširiti vidike i onih s kojima sudionici konferencije surađuju na svojim radnim mjestima.

Hvala NCM što si je uzeo za zadatak da organizira ovu prvu Međunarodnu konferenciju za zaštitu maloljetnika.

s. M. Klara Jerković, SMI

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve