Molitva za devetnicu u čast svetog Josipa Ponedjeljak, 13. 3. 2017.

Zadravo, sveti i ljubazni Josipe! Tebe je odabrao vječni Otac da budeš Isusov poočim. Tebi je povjerio jedinorođenoga Sina koji Ti bijaše poslušan. Tebi je Duh Sveti povjerio svoju najmiliju zaručnicu Mariju da je čuvaš i braniš od zla te budeš svjedokom neokaljanog života njezina. Po toj Te uzvišenoj časti molimo, sveti Josipe, pomozi nam u svim nevoljama i potrebama, osobito nam isprosi milost da Bog odvrati od nas ovu nevolju… i da nam dade ovu milost… O sveti Josipe, ne otpusti nas bez utjehe, ako je to Bogu ugodno, ali neka se ne vrši naša, nego Božja volja. Amen.
Spomeni se, čisti zaručniče blažene Djevice Marije i slatki moj zaštitniče sveti Josipe, da se još nije čulo kako se itko u Tvoju zaštitu preporučio i u Tebe pomoć tražio, a da je nije dobio. S tim pouzdanjem dolazim i ja preda Te pa Ti se preporučujem. Nemoj prezreti molitve moje, poočime Isusov, nego je milostivo primi i usliši. Amen. 

  Vijesti - Sve