Odjek radosti u srcu Srijeda, 17. 8. 2016.

„ U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.

Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata, jer ti si milje Jahvino i zemlja će tvoja imat supruga. 


Kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti, i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.“ Iz 62, 3-5

Nakon doživljenih i proživljenih duhovnih vježbi, obogaćene milostima koje smo ovih dana primale, spremno smo učinile korak naprijed prema svom Zaručniku. Moje drage sestre u Kristu, s. M. Milana i s. M. Antonija obećale su vjerno slijediti Onoga koji ih je prvi ljubio u radosnoj poslušnosti, anđeoskoj čistoći i evanđeoskom siromaštvu.

Ima li išta ljepše od toga (ovdje na zemlji, naravno)? Potpuno predati sve što imaš i posjeduješ, naravno i nadnaravno, čitavo svoje biće Milosrdnom Kristu, svom vječnom Zaručniku? Imati mir u srcu, mir koji svijet ne poznaje, jer znaš da Njegov pogled bdije nad tobom u svako doba dana i noći,  jer znaš da si stvoren za Nebo gdje ćeš uživati Njegovo lice u zajedništvu sa anđelima i svetima koji su također danas bili s nama na sv. Misi dok su se sestre  zavjetovale? Nema. To su potvrdile sestre koje su zahvaljivale za radost Božje prisutnosti koja ih je pratila 25, 50 pa čak i 60 godina otkako su se mistično zaručile s Kristom.

A moja duša je radosno kliknula sa sv. Katarinom Sijenskom: „ Crna za poniznost, bijela za čistoću. To su od sada moje jedine boje“, te sam pohitila odijenuti svoje novo blagoslovljeno redovničko odijelo.

Svečanost je obilježena suzama radosnicama i ljubavlju Božjom koja se razlijevala u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan.

Vraćajući se nakon divnog slavlja u svoju svakodnevnicu, kao da sam čula Utemeljitelja: „ Ti si sada Kristonoša, kćeri.“ Zaista jesam! Samim redovničkim odijelom navješćujem Onoga koji je uzeo lik sluge, postao nama sličan, ponizan i poslušan do smrti Ocu. Takvog Krista želim slijediti i nositi drugima. Jer veličina je u malenosti i neznatnosti, a „Njemu služiti znači kraljevati.“ Amen. Aleluja.

 s. M.Faustina Zemunik

  Vijesti - Sve