OPĆI PODACI O SATU

 

Razred: 3/4

Broj učenika:

Katehezu pripremile: s. Terezija Pervan , s.  Marijanka Dominiković i s. Roka Ćubelić

Trajanje vjeronaučnog sata: 45 minuta


DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT

                      I. OPĆI PODACI O SATU

Razred: 3/4

Broj učenika:

Katehezu pripremile: s. Terezija Pervan , s.  Marijanka Dominiković i s. Roka Ćubelić

Trajanje vjeronaučnog sata: 45 minuta

Nastavna tema:  „Život i djelo sluge Božjeg Josipa Stadlera“

Ključni pojmovi:  sluga, pastir, otac siromaha.

Cilj: Upoznati osobu Sluge Božjeg Josipa Stadlera,

 životni put i njegovo poslanje u Katoličkoj Crkvi.

ISHODI (CILJEVI):

 • učenici će  upoznati i prepričati događaje iz života Sl. B. Josipa Stadlera
 • učenici će otkriti iskustvo prenošenja Radosne vijesti, što znači spremnost zauzimanja i brige za siromašne i potrebite
 • učenici će uvidjeti važnost razvijanja angažiranog kršćanskog djelovanja u društvu i Crkvi
 • uključiti se i djelovati u Društvo PMI.

Metodički sustav: Interpretacijsko-analitički s elementima meditacijsko-stvaralačkog

Oblici rada:

 • frontalni
 • pojedinačni
 • grupni

Nastavne metode rada:

 • molitva
 • usmeno izlaganje
 • razgovor
 • čitanje i rad na tekstu
 • prikazivanje isječka  filma

Mediji komuniciranja:               

 • fotografije
 • PPT.
 • LCD projektor
 • računalo

   Korelacija: Hrvatski jezik, likovna kultura

Izvori za pripremanje nastavnika:

            Marko Tvrtković;  Josip Stadler prvi Vrhbosanski Nadbiskup. It mojih zapamćenja, Zagreb, 2017.

 

II. GLOBALNA STRUKTURA VJERONAUČNOG SATA

1 Meditativno-molitveni početak

 1. Motivacija
 2. Najava teme
 3. Prvi susret s tekstom
 4. Kratka stanka
 5. Izražavanje prvih dojmova, doživljaja, zapažanja
 6. Interpretacija u užem smislu
 7. Sinteza
 8. Aktualizacija
 9. Meditativno-molitveni završetak

III. TIJEK VJERONAUČNOG SATA

Meditativno – molitveni početak (uključiti meditativnu glazbu)

Krist nema drugih ruku,

osim naših ruku,

da bi izvele njegovo djelo.

Krist nema svojih nogu,

Ima samo naše noge,

da povede ljude svojim stazama.

Krist nema usana, osim naših usana,

da bi pripovijedale o njemu.

Krist nema drugih pomagala,

ima samo našu pomoć

da k sebi dovede ljude.

MOTIVACIJA

Igra asocijacija

NAJAVA TEME

Dakle, igra asocijacije povezana je s našom nastavnom temom:

“Život i djelo Slube Božjeg Josipa Stadlera“

PRVI SUSRET S TEKSTOM

Učenicima prikazujemo kratki filmski isječak „Sluga Božji Josip Stadler“.

EMOCIONALNA STANKA

Učenici ostaju kratko u tišini kako bi tekst iz filmskog isječka dublje doživjeli.

IZRAŽAVANJE PRVIH DOJMOVA, DOŽIVLJAJA, ZAPAŽANJA

Koje vam riječi odzvanjaju u uhu?

Kako ste se osjećali dok ste slušali i gledali ovaj filmski isječak'

Što te se najdublje dojmilo?

Ima li neka nepoznata riječ koju treba objasniti?

Tumačenje nepoznatih riječi: sluga Božji, sirotište, siroče, poslanje, pastir.

INTERPRETACIJA U UŽEM SMISLU

 (kao pomoć koristimo Power Point prezentaciju)

Slajd 2. Djetinjstvo

Kakvo je bilo djetinjstvo malog Josipa Stadlera?

 • Ostao je bez roditelja, ali ne gubi nadu. Ostaje sam, voli Boga, moli se, ide u crkvu.
 • Božja providnost pronalazi dobru i plemenitu Obitelj koja ga uzima u svoj dom kao svoje dijete.

Slajd 3. Školovanje

Školovanje je započeo u rodnom gradu, nastavio ga je u nadbiskupskom sirotištu u Požegi i Zagrebu, gdje je išao u gimnaziju.

Nakon završene gimnazije odlazi u Rim na studij.

Za svećenika je zaređen u Rimu god. 1868.

Po povratku u Zagreb postaje profesorom u sjemeništu, a kasnije sveučilišnim profesorom na teološkom fakultetu

Slajd 4. Prvi Vrhbosanski nadbiskup

Papa Lav XIII. Imenovao ga je 1881. za vrhbosanskog nadbiskupa u Sarajevu

Vrhbosanski nadbiskup bio je čovjek “čvrste vjere,  pouzdanja u Boga i srca puna ljubavi”.

Slajd 5. Molitelj

Posebno je štovao Srce Isusovo, kojem je posvetio nadbiskupiju.

Bio je i veliki štovatelj Blažene Djevice Marije i sv. Josipa.

Slajd 6.Otac siromaha

 Stadler je imao posebnu ljubav prema onima koji su bili zaboravljeni, prezreni, bolesni, ostavljeni i siromašni. Primjeri iz života govore da je njegova ljubav bila djelotvorna

Otvorio je sirotišta „Betlehem“ i „Egipat“ za djecu  bez  roditelja.

“Ne želim ništa za tu djecu. Ja sam uvjeren, da će ona donijeti veliki blagoslov Božji nadbiskupiji Vrhbosanskoj”. (J- Stadler)

Slajd 7. Utemeljitelj

Sluga Božji Josip Stadler utemeljio je Družbu sestara služavki Malog Isusa, sa svrhom da se skrbe za siromašnu i napuštenu djecu, za starije, nemoćne i bolesne osobe.

U svojim okružnicama i pismima koja je pisao sestrama mudro ih poučava da u služenju Bogu traže najprije Božju volju i rade za Njegovu slavu.

Slajd 8.

Umro je u Sarajevu u 75. godini života na blagdan Bezgrješnog začeća, 8. prosinca 1918.
Na njegovu grobu, molio je papa Ivan Pavao II., 12. travnja 1997. prigodom posjeta Bosni i Hercegovini.

Pokrenut je postupak da se proglasi blaženim i svetim, u Sarajevu 20. lipnja 2002.[3]

Slajd 9 i 10.

SINTEZA S AKTUALIZACIOM

Sluga Božji Josip Stadler bio je duhovni velikan. Slijedio je Isusa i ispunio svoje poslanje kroz molitvu, rad i trpljene. U Služavkama Malog Isusa živi duh utemeljitelja Sluge Božjeg Josipa Stadlera.

Krist nema drugih ruku,

osim naših ruku,

da bi izvele njegovo djelo!.

Društvo prijatelja Malog Isusa su kao produžene ruke sestara Služavki Malog Isusa u Katoličkoj Crkvi koji su čuli i razumjeli Isusovu poruku:

 „Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili kaže Isus“

MOLITVENI ZAVRŠETAK

Pjesma „Blagoslovljeni milosrdni“

  Splitska provincija sv. Josipa - Sve