Popis  sestara (od 1. siječnja 2014. g.)
 

                godina rođenja                                       mjesto                    datum                           prvi zavjeti                                                                        
    1. 1920. s. M. Lutgarda (Lucija) Šušnjara        (Vedrine)             (19. lipnja)                           1940.          preminula  8. 9. 2014.
    2. 1921. s. M. Aleksandra (Anđa) Žolo            (Košute)               (21. svibnja)                        1943.          preminula 16. 8. 2017.
    3. 1922. s. M. Rozamunda (Jaka) Vukas         (Vedrine)             (26. veljače)                         1942.          preminula 29. 3. 2022.
    4. 1923. s. M. Inviolata (Zorka) Gračanin        (Makarska)            (2. svibnja)                         1945.          preminula 26. 11. 2016.
    5. 1923. s. M. Elekta (Ana) Žolo                        (Košute)               (8. srpnja)                          1944.         preminula, 12. 2. 2014.
    6. 1925. s. M. Margareta (Jozica) Prkut            (K.Kambelovc)     (18.siječnja)                       1948.          preminula 22. 12. 2014.
    7. 1925. s. M. Egidija (Matija) Perleta               (Vidonnje)            (18. studenoga)                  1946.          preminula 28. 5. 2016.
    8. 1926. s. M. Dinka (Marija) Jurin                    (Primošten)          (14. lipnja)                          1949.          Preminula 9. 2. 2022.
    9. 1926. s. M. Gašparina (Tada) Crnčević        (Vidonje)              (15. studenoga)                   1954.          preminula 1. 11. 2021.
  10. 1927. s. M. Renata (Marija) Raos                  (Medov Dolac)       (2. studenoga)                 1 954.          preminula  27. 7. 2022.
  11. 1929. s. M. Hijacinta (Katica) Vidović             (Vidonje)             (11.ožujka)                         1953.
  12. 1930. s. M. Elvira (Ivanka) Vukušić                (Omiš)                 (25. siječnja)                      1955.         preminula 10.4.2023.
  13. 1930. s. M. Leonija (Slavka) Vukasović         (Kučiće)                  (5. svibnja)                      1957.          preminula  7. 7. 2019.
  14. 1932. s. M. Domitila (Iva) Ćubelić                  (Dobranje)          (14. lipnja)                           1958.         preminula 10. 11. 2017.
  15. 1932. s. M. Rafaela (Mila) Ivanković              (Bijeli Vir)             (3. rujna)                             1953.         preminula 22. 1. 2020.
  16. 1933. s. M. Mihovila (Marija) Perleta              (Vidonje)             (23. ožujka)                        1954.         preminula 6. 10. 2016.
  17. 1933. s. M. Laura (Iva) Lovrić                        (Hrvace)                ( 3. svibnja)                       1959.
  18. 1933. s. M. Darija (Luca) Šimunović               (Otok)                 (31. lipnja)                           1956.
  19. 1933. s. M. Blandina (Marija) Vrnoga              (Vidonje)             (17. rujna)                          1956.
  20. 1933. s. M. Miljenka (Anica) Kapov                 (K.Kambelovac) (19. rujna)                           1955.         preminula 22. 6. 2020.
  21. 1934. s. M. Emanuela (Zorka) Milanović        (Solin)                 (25. siječnja)                        1956.
  22. 1934. s. M. Romana (Maša) Tomašević          (Gala)                 (29. siječnja)                       1956.         preminula  19. 2. 2019.
  23. 1934. s. M. Emerita (Tonka) Šušnjara            (Jasensko-Sinj)  ( 2. veljače)                          1962.
  24. 1934. s. M. Venancija (Marija) Vlašić              (Sovići-BiH)       (18. veljače)                         1958.         preminula  18. 2. 2015.
  25. 1934. s. M. Sofija (Dragica) Cvitković            (Hrvace)              ( 7. ožujka)                           1954.         preminula 1. 7. 2021.
  26. 1934. s. M. Pankracija (Stana) Vidović          (Vidonje)             (22. ožujka)                          1957.         preminula   3. 7. 2020.
  27. 1934. s. M. Tonka (Marija) Mandalinić           (Kostanje)           (11. svibnja)                          1957.         preminula  10. 7. 2019.
  28.  1935. s. M. Gracija (Tereza) Vrnoga             (Vidonje)             (5. svibnja)                            1956.        preminula    9. 4. 2023.
  29. 1935. s. M. Adela (Antica) Vojković                (Gala)               (30. kolovoza)                         1958.
  30. 1935. s. M. Pavlimira (Matija) Čerlek             (Vidonje)          ( 8. liostopada)                        1955.          preminula 16. 5. 2015.
  31. 1936. s. M. Vatroslava (Kaja) Dugandžić       (Komin)                (24. rujna)                           1962.
  32. 1936. s. M. Timoteja (Ljubica) Radošević      (Dugopolje)           (1. studenoga)                   1957.          preminula   5. 10. 2019.     
  33. 1937. s. M. Eligija (Mara) Rosandić               (Ruda)                (18. svibnja)                         1958.          preminula 30. 12. 2021.
  34. 1937. s. M. Marieta (Stana) Tomašević          (Gala)              (18. srpnja)                             1958.
  35. 1937. s. M. Katarina (Luca) Mateljan             (Košute-Trilj)        (20. listopada)                    1956.
  36. 1938. s. M. Estera (Katica) Goić                    (Prazice,Brač)           (19. travnja)                   1963.
  37. 1938. s. M. Protazija (Iva) Brčić                     (Otok-Sinj)           (25. svibnja)                        1957.         preminula  14.  4. 2020.
  38. 1938. s. M. Zorislava (Tekla) Vrnoga              (Vidonje)           ( 1. prosinca)                        1963.
  39.  1939. s. M. Ligorija (Jaka) Mateljan              (Košute-Trilj)             (22. siječnja)                 1959.
  40. 1939. s. M. Zvonimira (Ana) Lerotić               (Dobranje)                (10. veljače)                  1961.
  41. 1939. s. M. Arsenija (Skolastika) Vidović       (Vidonje)           ( 13. ožujka)                          1957.
  42. 1939. s. M. Vendelina (Ana) Martinović         (Koprivno)                 (10. svibnja)                  1958.
  43. 1939. s. M. Marcelina (Mara) Lovrić               (Hrvace)              (20. svibnja)                       1957.         preminula 20. 5. 2020.
  44. 1939. s. M. Branislava (Jaka) Matijašević      (Ruda)                 (10. srpnja)                        1963.
  45. 1939. s. M. Zdravka (Slavica) Petrović          (Režanci-Istra)          (20. srpnja)                   1960.          preminula 18. 5. 2021.
  46. 1939. s. M. Gerarda (Matija) Ćubelić             (Dobranje)                 ( 5. kolovoza)               1958.
  47. 1939. s. M. Ivanka (Ivanka) Čupić                  (Komin)                 (2. listopada)                    1961.
  48. 1940. s. M. Gordijana (Jela) Lovrić                (Hrvace)                 ( 1. siječnja)                    1962.         preminula 25. 5. 2022.
  49. 1940. s. M. Želimira (Slavka) Penić               (Bajagić, Sinj)            (26. veljače)                1963.
  50. 1940. s. M. Antonija (Marija) Barišić              (Vidonje)                (17. ožujka)                    1961.
  51. 1940. s. M. Simforoza (Antica) Projić             (Ruda)                     ( 6. srpnja)                    1963.
  52. 1940. s. M. Aleksija (Nedjeljka) Jurković        (Ruda)                     (13. srpnja)                  1959.
  53. 1940. s. M. Milivoja (Nediljka) Čalo                (Košute- Trilj)            (21. srpnja)                 1961.
  54. 1940. s. M. Većeslava (Marija) Vrnoga          (Vidonje)                 (13. kolovoza)                1964.
  55. 1940. s. M. Vladimira (Marija) Bitunjac          (Ruda)                ( 5. rujna)                           1960.
  56. 1940. s. M. Anđelka (Vinka) Raguž                (Prenj, BiH)           (15. listopada)                 1964.
  57. 1940. s. M. Lukrecija (Ana ) Žaper                 (Vrpolje- Trilj)           (30. studenog)             1962.         preminula 24. 4. 2016.
  58. 1941. s. M. Božena (Damascena) Čerlek      (Vidonje)                 ( 1. travnja)                     1961.
  59. 1941. s. M. Kazimira (Ana) Lovrić                 (Hrvace)                  ( 2. srpnja )                     1960.       preminula 8. 5. 2014.
  60. 1941. s. M. Alis (Marija) Lovrić                       (Hrvace)                 ( 5. kolovoza)                 1963.
  61. 1941. s. M. Ernesta (Mara) Ereš                    (Vid)                         (20. listopada)              1963.
  62. 1942. s. M. Agneta (Nada) Majić                    (Drinovci BiH)              (1. siječnja)              1963.        preminula 1. 6. 2014.
  63. 1942. s. M. Snježana (Zorka) Grgurin            (K. Kambelovac)        ( 8. siječnja)               1963.        preminula 14. 12. 2021. 
  64. 1942. s. M. Marinka (Mirjana) Vrnoga            (Vidonje)                  (25. kolovoza)              1964.
  65. 1943. s. M. Krešimira (Mirjana) Milolaža        (Vidonje)                 ( 7. kolovoza)               1962.
  66. 1943. s. M. Antica (Iva ) Ćubelić                    (Dobranje)               (13. kolovoza)              1967.
  67. 1943. s. M. Maris (Pera) Bašić                       (Otok, Sinj)               (14. rujna)                   1966.
  68. 1943. s. M. Servacija (Anđelka) Mateljan       (Košute)                     (29. rujna)                 1962.
  69. 1944. s. M. Zdenka (Jadranka) Tomas           (Drinovci, BiH)         (17. travnja)                 1963.
  70. 1944. s. M. Tadeja (Anđa) Marović                (Zelovo, Sinj)              (20. svibnja)               1965.
  71. 1944. s. M. Gonzaga (Šimica) Mušterić          (Hrvace)                     ( 4. lipnja )                 1962.
  72. 1944. s. M. Bernardica (Ana) Čalo                 (Trilj)                          (26. kolovoza)            1963.
  73. 1945. s. M.Loreta (Kata) Leventić                  (Drinovci - BiH)           ( 2. siječnja)              1965.
  74. 1945. s. M. Pavlinka (Nedjeljka) Matić           (Vidonje)                  ( 5. siječnja)                 1965.
  75. 1945. s. M. Natalina (Mara) Vidović               (Vid)                        (30. ožujka)                   1967.
  76. 1945. s. M. Smiljka (Roza) Kužnini                (Prizren - Kosovo)    (19. travnja)                 1965.
  77. 1945. s. M. Celestina (Mira) Jerčić                 (Praznice, Brač)        (10. svibnja)               1965.
  78. 1945. s. M. Andrijana (Anđa) Ćubelić            (Dobranje)               ( 5. srpnja)                   1965.
  79. 1945. s. M. Dobrila (Vinka) Barišić                 (Vidonje)                (14. srpnja)                    1964.
  80. 1945. s. M. Jasna (Vica) Barišić                     (Vidonje)                 (27. srpnja)                   1967.
  81. 1945. s. M. Rahela (Milica) Vučić                   (Vid)                        (31. srpnja)                   1964.
  82. 1945. s. M. Vilma (Kata) Kešina                     (Vid)                       ( 5. listopada)                1966.      preminula  3. 2. 2020.
  83. 1946. s. M. Magna (Stanislava) Borovac       (Borovci)                ( 9. svibnja)                    1972.
  84. 1946. s. M. Ilinka (Kata) Šiljeg                        (Vid)                      (18. svibnja)                   1964.      preminula 26. 11. 2016.
  85. 1946. s. M. Zvjezdana (Ana) Mateljan            (Košute)                 (21.srpnja)                    1965.
  86. 1946. s. M. Agnes (Iva) Gabrić                       (Zelovo, Sinj)          ( 3. studenog )             1965.
  87. 1946. s. M. Ružica (Iva) Marijanović              (Ruda)                   (30. prosinca)                1964.
  88. 1947. s. M. Damira (Iva ) Granić                    (Medov Dolac)        ( 5. siječnja)                 1966.
  89. 1947. s. M. Laudes (Mira) Bosančić               (Dugopolje)             (12. siječnja)               1968.
  90. 1947. s. M. Leona (Iva) Leventić                    (Drinovci-BiH)             (15. siječnja)            1966.
  91. 1947. s. M. Maksencija (Mara) Midenjak        (Otok, Sinj)             ( 2. veljače)                 1969.
  92. 1947. s. M. Salvatora (Ana) Delaš                  (Zelovo, Sinj)           (10. veljače)               1967.
  93. 1947. s. M. Krucifiksa (Katica) Ivelić             (Praznice, Brač)         (31. svibnja)              1967.      preminula 16. 3. 2018.
  94. 1947. s. M. Nela (Milenka) Čalo                     (Trilj)                          (11. srpnja)                1966.
  95. 1947. s. M.Flavija (Mara) Brstilo                     (Medov Dolac)           (30. srpnja)              1968.
  96. 1947. s. M. Diana (Mara) Mateljan                 (Košute)                     (16. kolovoza)          1966.
  97. 1947. s. M.Filotea (Marija) Žuro                    (Dicmo)                       ( 4. listopada)           1966.        premminula 16. 10. 2021.g.
  98. 1947. s. M. Salutarija (Marija) Đula                (Otok, Sinj)                 (25. listopada)         1966.
  99. 1947. s. M. Eudoksija (Franka) Franić           (Blato na Cetini)           ( 3. prosinca)         1967.
100. 1948. s. M. Ferdinadna (Nedjeljka) Barišić  (Vidonje)                       ( 7. veljače)             1968.       preminula    3.  7. 2020.
101. 1948.  s. M. Gordana (Mara) Rogošić          (Dugopolje)                  ( 9. veljače)              1967.
102. 1948. s. M. Silvana (Nedjeljka) Kavain         (Čaporice, Trilj)             (16. veljače)            1967.
103. 1948. s. M. Dulcelina (Lucija) Plavša           (Otok, Sinj)                     ( 2. ožujka)            1967.
104. 1948. s. M. Danka (Slavka) Žaper                (Vrpolje,Trilj)                  ( 4. ožujka)             1967.
105. 1948. s. M. Veronika (Zora) Majić                 (Drinovci-BiH)                ( 9. ožujka)           1968.
106. 1948. s. M. Veneranda (Jela) Žižić               (Otok, Sinj)                  (21. travnja)             1968.
107. 1948. s. M. Martinka (Ljubica) Bosančić       (Dugopolje)                (10. svibnja)             1967.
108. 1948. s. M. Branka (Zorka) Babaić               (Blato na Cetini)         ( 4. kolovoza)           1968.
109. 1948. s. M. Nazarija (Marija) Delaš              (Zelovo, Sinj)              (13. kolovoza)          1969.
110. 1948. s. M. Hrizanta (Anđelka) Barišić          (Vidonje)                    (29. kolovoza)          1967.
111. 1948. s. M. Veritas (Marija) Kegalj                (Cista Velika)              (26. rujna)                1967.
112. 1948. s. M. Josafata (Anđa) Projić                (Ruda)                        ( 3. studenoga)        1967.
113. 1948. s. M. Mirta (Mara) Lišnić                      (Vrpolje, Trilj)             (15. studenoga)        1972.
114. 1948. s. M. Dragutina (Ivanka) Boras            (Vid)                          (24. studenoga)       1967.
115. 1949. s. M. Amabilis (Marica) Vukman          (Hrvace)                  (18. siječnja)             1969.
116. 1949. s. M. Silvija (Marija) Čerlek                  (Vidonje)                  (28. siječnja)             1970.
117. 1949. s. M. Eduarda (Mara) Marić                 (Košute)                   ( 4. svibnja)               1968.
118. 1949. s. M. Betrix (Ana) Marić                       (Košute)                   (28. svibnja)             1970.
119. 1949. s. M. Humilitas (Pera) Midenjak          (Otok, Sinj)                 ( 1. srpnja)             1968.
120. 1949. s. M. Florentina (Ruža) Crnčević        (Grabovica- BiH)     (10. srpnja)                1970.         preminula 21. 5. 2017.
121. 1949. s. M. Beatrica (Ivanka) Ilić                  (Vid)                           ( 4. kolovoza)          1968.
122. 1949. s. M. Zorana (Dragica) Žolo               (Košute)                      ( 6. kolovoza)          1970.
123. 1949. s. M. Maritana (Ana) Kešina               (Vid)                          (12. kolovoza)          1973.
124. 1949. s. M. Pulherija (Pava) Jukić                (Otok, Sinj)                 ( 9. listopada)         1968.
125. 1949. s. M. Dujma (Iva) Ćubelić                   (Dobranje)                 (15. listopada)         1968.
126. 1949. s. M. Lenarda (Milica) Mateljan          (Košute)                     (22. listopada)         1967.
127. 1949. s. M. Angelis (Radmila) Kešina          (Vid)                           (16. studenoga)      1970.
128. 1950. s. M. Rosemarie (Šima) Matijašević   (Ruda)                         (13. veljače)          1972.
129. 1950. s. M. Jakobina (Iva) Ćubelić               (Dobranje)                (13. ožujka)              1968.
130. 1950. s. M. Anette  (Jurka) Krstičević           (Borovci)                  (13. svibnja)              1972.
131. 1950. s. M. Davorka (Slavka) Ćondić           (Svib)                        (24. svibnja)             1969.
132. 1950. s. M. Virginija (Ana) Jurković              (Ruda)                     (26. srpnja)               1969.
133. 1950. s. M. Ankica (Ankica) Delaš               (Zelovo, Sinj)            (27. srpnja)              1969.
134. 1950. s. M. Malvina (Anka) Jukić                 (Otok, Sinj)               ( 8. rujna)                 1969.
135. 1950. s. M. Leticija (Manda) Boras               (Vid)                         (18. rujna)               1969.
136. 1950. s. M. Florina (Iva) Matić                      (Vidonje)                  (29. kolovoza)          1970.
137. 1951. s. M. Valencija (Nediljka) Gabrić        (Zelovo, Sinj)            (26. ožujka)             1970.
138. 1951. s. M. Anemarae (Marija) Radan          (Hrvace)                 (22. travnja)              1972.
139. 1951. s. M. Borgija (Anka) Vukman              (Hrvace)                  ( 6. studenoga)        1970.
140. 1952. s. M. Olimpija (Manda) Ivankoić         (Bijeli Vir)                 ( 1. siječnja)             1970.
141. 1952. s. M. Rajka (Iva) Ćubelić                    (Dobranje)              (24. ožujka)               1972.
142. 1952. s. M. Zorka (Danica) Radan              (Hrvace)                  (12. svibnja)              1970.
143. 1952. s. M. Sandra (Luca) Midenjak            (Otok, Sinj)               (14. srpnja)             1973.
144. 1952. s. M. Marcela (Mara) Žolo                  (Košute)                       ( 8. rujna)            1973.
145. 1952. s. M. Fanita (Marija) Jukić                 (Otok, Sinj)                (13. kolovoza)        1973.
146. 1952. s. M. Alemka (Vinka) Šiljeg               (Vid)                           (24. kolovoza)        1972.
147. 1952. s. M. Jordanka (Anka) Ćuže             (Biograci, BiH)           (27. rujna)              1972.
148. 1952. s. M. Vlasta (Pera) Tadić                    (Ruda)                 (21. listopada)             1970.
149. 1952. s. M. Virgilija (Anđa) Matijašević        (Ruda)                   (16. studenoga)        1972.
150. 1953. s. M. Julijana (Julijana) Jerković         (Metković)                (16. veljače)           1972.
151. 1953. s. M. Mariangela (Zdravka) Majić       (Drinovci, BiH)           ( 3. ožujka)            1973.
152. 1953. s. M. Vedrana (Divna) Krstičević        (Borovci)               ( 4. ožujka)                 1973.
153. 1953. s. M. Siksta (Iva) Paleško                   (Ruda)                         ( 9. rujna)            1972.
154. 1953. s. M. Roka (Mara) Ćubelić                  (Dobranje)                ( 1. studenoga)      1974.
155. 1953. s. M. Martinela (Nedjeljka) Šipić         (Vedrine, Trilj)           ( 7. studenoga)     1972.
156. 1954. s. M. Nada (Ana) Ćubelić                   (Dobranje)               ( 5. rujna)                 1972.
157. 1954. s. M. Magdalis (Dragica) Krnjača       (Košute)                   (23. kolovoza)        1974.             preminula 2. 6. 2022.
158. 1954. s. M. Vesna (Ana) Mateljan                (Košute)                 (22. kolovoza)           1975.
159. 1954. s. M. Maneta (Jaka) Mijoč                  (Otok, Sinj)             (23. rujna)                 1975.
160. 1954. s. M. Marijanka (Filipa)                       (Otrić, Vrgorac)       ( 1. studenoga)        1973.
161. 1954. s. M. Dolores (Mladenka) Brkić          (Dicmo)                       (17. prosinca)      1975.
162. 1955. s. M. Apolonija (Nevenka) Putnik       (Ruda)                    (22. ožujka)             1974.
163. 1955. s. M. Marica (Mara) Botica                 (Ruda)                 (19. travnja)                 1978.
164. 1955. s. M. Emila (Milica) Marinović             (Otok)                    (23. rujna)                 1973.
165. 1955. s. M. Nevena (Miljenka) Cvitanović    (Vedrine)                 (12. prosinca)          1974.
166. 1956. s. M. Ines (Nedjeljka) Marić                (Košute)                 (23. lipnja)                1979.
167. 1956. s. M. Marija (Marija) Banić                  (Dolac Donji)               ( 7. rujna)            1978.
168. 1957. s. M. Nives (Iva) Dominiković             (Otrić, Vrgorac)           (19. srpnja)          1975.         preminula 26. 2. 2019.
169. 1957. s. M. Danijela (Branka) Mihić             (Sali, Dugi otok)         ( 3. listopada)        1979.
170. 1957. s. M. Zrinka (Rajka) Marić                  (Košute)                      (26. listopada)      1978.
171. 1958. s. M. Mirjam (Dobra) Mirčeta              (Dicmo)                       ( 2. siječnja)         1979.
172. 1958. s. M. Marijana (Marija) Cvitanović      (Vedrine, Trilj)            (12. rujna)             1979.
173. 1960. s. M. Branimira (Ruža) Lozo               (Krivodol, Imotski)     ( 24. listopada)     1982.
174. 1963. s. M. Karmen (Marija) Žuljević            (Gardun, Trilj)          ( 4. studenoga)       1984.      tragično poginula 14. 10. 2019.
175. 1964. s. M. Marinela (Marija) Delonga         (Košute)                     (12. siječnja)         1984.
176. 1965. s. M. Karmela ( Marija) Vulić               (Jasenice, Zadar)       ( 7. veljače)         1999.
177. 1965. s. M. Merica (Merica) Lovrić               (Split)                           (16. ožujka)        1993.
178. 1965. s. M. Mirjana (Mira) Rojnica               (Cista Velika)                ( 5. rujna)           1987.
179. 1965. s. M. Anka (Ana) Kristić                      (Zagvozd)                  (28. prosinca)       1987.
180. 1966. s. M. Brigita (Zdenka) Rojnica            (Cista  Velika)           (30. kolovoza)       1989.
181. 1967. s. M. Terezija (Mara) Pervan              (Tijarica, Trilj)             (15. kolovoza)      1988.
182. 1968. s. M. Marina (Anka) Žuljević               (Gardun, Trilj)             (26. rujna)           1989.
183. 1969. s. M. Matea (Sandra) Periš                (Cista Velika)              (21. rujna)            1991.
184. 1970. s. M. Lucija (Lucija) Jaganjac             (Ćilipi)                        (25. srpnja)          1997.
185. 1971. s. M. Jasmina (Ankica) Čalo               (Košute)                     (15. svibnja)        1992.
186. 1972. s. M. Martina (Marina) Grmoja            (Otrić,Vrgorac)           (10. rujna)           1992.
187. 1973. s. M. Katica (Katica) Vuica                  (Cista Velika)            (16. listopada)      1996.
188. 1973. s. M. Marta (Marija) Kegalj                  (Cista Velika)            ( 9. prosinca)        2000.
189. 1974. s. M. Natanaela (Mara) Marinčić         (Trogir)                     ( 8. travnja)           1998.
190. 1974. s. M. Petra (Mirjana) Šakić                 (Studenci, Imostki)    (20. rujna)             1995.
191. 1974. s. M. Miljenka (Miljenka) Grgić           (Trilj)                           ( 5. proinca)        1966.
192. 1975. s. M. Kristina (Kristina) Španić          (Otrić, Vrgorac)           (24. svibnja)        1997.
193. 1976. s. M. Rebeka (Sandra) Batarelo         (Krušvar, Dicmo g.)    (29. veljače)         1998.
194. 1977. s. M. Jelena (Jelka) Marević               (Metković)                 (16. listopada)      1999.
195. 1977. s. M. Ivana (Ivana) Radman               (Ruda)                      (15. studenoga)     1998.
196. 1979. s. M. Monika (Ivana) Križan                (Split)                         (20. ožujka)         1999.
197. 1980. s. M. Mila (Mila) Deak                        (Opuzen)                    ( 2. siječnja)         2000.
198. 1981. s. M. Iva (Dijana) Serdarević             (Neorić)                      (11. veljače)          2003.
199. 1981. s. M. Antea (Zorica) Šarolić                (Kostanje)                 (18. veljače)          2001.
200. 1981. s. M. Marina (Marina) Mužinić            (Split)                        (11. prosinca)        2005.
201. 1986. s. M. Matea (Matea) Krstičević           (Metković)                ( 6. kolovoza)         2008.
202. 1988. s. M.Antonia  (Antonia) Čobanov       (Šibenik)                   (13. rujna)             2016.
203. 1994. s. M. Milana (Marija) Žegarac             (Split)                       (10. lipnja)             2016.

204. 1993.  s. M. Tajana (Tajana) Andrle              (Zagreb)                   (22. prosinca)       2020.
 


Preuzmite dokument:

  Popis, cijeli, sestre po godinama(za w. st.)   (60.94 KB)
  Splitska provincija sv. Josipa - Sve