15 godina adoracije pred Bogom Utorak, 13. 12. 2016.

U samostanskoj kapeli sv. Ivana Krstitelja u Samoboru održana je duhovna obnova za sve one koji već 15 godina dolaze na cjelodnevno klanjanje ponedjeljkom „u kapelicu kod časnih“ kako znaju reći ljudi. Radosne i zahvalna srca gospođe su dočekale fra Marina Grbešu koji je održao duhovni nagovor na temu „Euharistija“.


Objasnivši značenje riječi „euharistija“, te pod kojim još nazivima dolazi, tišina pred živim Bogom te uzlazno-silazni odnos čovjeka i Boga, fra Marin je završio prvi dio obnove. Zatim je izložio Presveto kako bi svatko mogao u tišini Bogu izreći svoju zahvalu. Po završetku svatko je dobio poticajni tekst o euharistiji. Potom je s. Marina Dugalija sve nazočne pozvala u samostansku blagovaonicu na zajedničko druženje. Gospođe su svojim kućama otišle radosne, ispunjene, a nadasve zahvalne Bogu i sestrama koje svakog ponedjeljka otvaraju vrata za sve one koji žele doći svome Bogu te Mu predati sve što nose.

  Vijesti - Sve