Novo vodstvo Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH

Utorak, 8. 3. 2016.
 
{image:18:medium}Za novog predsjednika Konferencije izabran je provincijal fra Miljenko Šteko, a za potpredsjednicu provincijska predstojnica s. Kata...