Božić, 2012. Subota, 22. 12. 2012.

Vjerujemo da je Bog 
svoju ljubav prema nama 
očitovao ovako - posla Bog svoga Sina po Mariji k nama
da nas oslobodi svakoga grijeha. 

 

I kad dođe vrijeme 

rođen je u Betlehemu 

kao nejako Dijete da nam prenese Očevu ljubav. 

 

U toj vjeri slavimo blagdan Njegova rođenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U radosti slavlja 

 

SRETNO POROĐENJE ISUSOVO I BLAGOSLOVLJENU NOVU GODINU

žele

s. M. Katarina Penić-Sirak

i sestre Služavke Malog Isusa 

 zagrebačke provincije


  Vijesti - Sve