Korizmena duhovna obnova za sestre Četvrtak, 25. 3. 2021.

Nas nekoliko sestara iz naših zajednica na svetkovinu sv. Josipa okupilo se u našem samostanu u Košutama kako bismo sudjelovale na duhovnoj obnovi koju je predvodio fra Ante Vučković. Prvi dan smo započeli s euharistijskim klanjanjem u tišini. Fra Ante nam je predložio da razmatramo jedan psalam koji nas trenutno najviše dotiče u našem životu. Drugi dan duhovne obnove počeli smo s jutarnjom molitvom časoslova i onda je slijedilo prvo predavanje. Fra Ante je govorio o važnosti uzimanja duhovne hrane u našem životu, odnosno čitanja i razmatranja Božje Riječi. Riječ nam je darovana da promijenimo svoj život kako bi bile iznutra sretne i ispunjene. Popodnevno razmatranje je bilo na temu zavisti. Glavari svećenički su Isusa predali iz zavisti. Pilat je vidio zavist svećeničkih glavara, a oni sami nisu vidjeli svoj grijeh. Zavist se najčešće skriva iza lažne pravednosti. Zavist truje dušu i čini da duša bude otrovana osjećajem zakinutosti. Rješenje je u usmjeravanju pogleda prema nebeskom Ocu. Umijeće je ne osuditi drugoga nego tražiti dobrotu u svakom čovjeku i tako izići iz smrtonosnog zagrljaja zavisti. Fra Ante nas je u trećem razmatranju potaknuo na iskrenost i otvorenost u našim zajednicama. Unatoč različitoj životnoj dobi, važno je da jedni drugima pričamo i svjedočimo što je Bog učinio u našim životima. Da li je naš život mjesto gdje se Bog objavljuje? Koja čudesna djela je Bog učinio po meni? Slaveći svetu misu, fra Ante je u propovijedi dotaknuo pitanje pšeničnog zrna koje mora umrijeti da bi donijelo plod. Naš život treba biti svakodnevno umiranje sebi da bi se ostvarili novi potencijali u nama kao što su dobrota i ljubav. Tek tada će naš život biti poticaj i drugima da krenu za Kristom i da služe Bogu. Nahranjene Božjom Riječju i euharistijom, u nedjelju popodne smo se razišle radosne i ispunjene susretom s Bogom i jednih s drugima u sestrinskom zajedništvu.

s. M. Rebeka Batarelo

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve