Pedeset godina redovničkih zavjeta (Bogojavljenje 2023.g.) Utorak, 27. 12. 2022.

Na svetkovinu sveta Tri Kralja ili Bogojavljenja 6. siječnja 2023.g.  u samostanu „Srca Isusova i Marijina“ u Košutama osam sestara (s. M. Fanita, s. M. Emila, s. M. Marcela,s. M. Mariangela, s. M. Marijanka, s. M. Maritana, s. M. Sandra i s. M. Vedrana) zahvalit će Gospodinu na dobivenim milostima kroz proteklih 50 godina provedenih u redovničkim zavjetima.

Nakon osnivanja  provincija, ovo je bila druga  generacija sestara koja je stupila u novicijat  splitske provincije „Sv. Josipa“, u Dubrovniku.


U  postulaturu  primljene su ljeti 1971. god.,  u novicijat 6. siječnja 1972., godine u samostanu „Sv. Obitelji „ u Dubrovniku. Vrhovna glavarica bila je majka s. M. Paula Šarić, provincijska glavarica s. M. Patricija Čopac, a učiteljica novakinja bivša vrhovna glavarica majka M. Maristela Goić.

Svoje prve redovničke zavjete sestre su položile 6. siječnja 1973. god., a doživotne 6. siječnja 1979. god. u Dubrovniku. Vrhovna glavarica bila je majka s. M. Akvilina Paviša, a provincijska glavarica s. M. Rafaela Ivanković.

S. M. EMILA (Milica) Marinović,  

kći Martina i Luce  rođ. Bašić, rođena 23. rujna 1955. u Otoku ( Sinj).U Družbu primljena je 23. ožujka 1970. godine. U kandidaturi je bila u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu, gdje je  pomagala sestrama u kuhinji. Postulaturu  provela je u našem samostanu u Dobroti - Boka Kotorska.

Nakon položenih privremenih zavjeta vrši službu kuharice u našim samostanima: „Primorski Betlehem“ Dobrota-Boka Kotorska  šest godina; Centralno bogoslovno sjemenište – Split, godinu dana; Nadbiskupska svećenička kuća  tri godine; samostan „Sv. Ane“ Split tri godine; samostan „Sv. Obitelji“ Šine-Split devet godina. Od 2005. pa dalje je  u istoj službi u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu, gdje je i sada. Za vrijeme rada u Nadbiskupskoj svećeničkoj kući u Splitu  završava večernju srednju školu – ugostiteljski smjer, kuharica, u ugostiteljskoj srednjoj školi u Splitu.

S. M. . FANITA (Marija) JUKIĆ,

kći  Ante i Mare rođ. Ivačić, rođena 13. kolovoza 1952. u Otoku (Sinj).                                                                                                     

U Družbu primljena je 22. srpnja 1967. godine. U kandidaturi je bila kratko u samostanu u Samoboru, a zatim u samostanu ˝Antunovac˝u Zagrebu, gdje je završila i gimnaziju ˝Marianum˝.

Nakon položenih privremenih zavjeta poslana je u zajednicu u Essenu, gdje ostaje do rujna 2020. Godine. U Njemačkoj pohađa fakultet socijalne pedagogije. Nakon završenog studija socijalne pedagogije radila je u hrvatskoj katoličkoj misiji kao pastoralna suradnica   do rujna 2020. godine. U svom bogatom radu pomagala je  našim ljudima koji žive i rade u Essenu i okolici. Angažirala se u očuvanju katoličke vjere, vrjednota duha i kulture koju su ponijeli naši iseljenici iz Domovine. Pomagala im je u  rješavanju socijalnih problema i mnogima bila predvoditelj i tumač. Našim  ljudima koji su  iz Domovine dolazili na liječenje u klinike u Essenu, osobito očnu kliniku, bila je pratilac i prevoditelj, posrednik između njih i liječnika. Obilazila je bolesnike u bolnicama i  staračkim domovima i drugim socijalnim ustanovama. Pomagala je u katehizaciji  i vođenju crkvenog pjevanja, u pripremi crkvenih događanja u misiji,  time je doprinosila duhovnom rastu hrvatske katoličke misije u Essenu. Uz posao u hrvatskoj katoličkoj misiji vršila je od 18. ožujka 2003. kroz više godina i službu predstojnice u našoj redovničkoj zajednici. Bila je više godina i članica Gospodarskog vijeća Splitske Provincije, te uvijek spremna za potrebe Provincije u prevođenju molbi i dokumenata na njemački jezik.

13. rujna 2020 god. prestalo je djelovanje naših sestara u Essenu, te je s. M. Fanita i s. M. Alis zadnje sestre naše Provincije koje su napustile rad u Hrvatskoj kat. misiji, i vratile se u Domovinu. S. Fanita sada je u našem samostanu „Srca Isusova i Marijina“ u Košutama, voditeljica je crkvenog pjevanja, pomaže u župskoj katehezi u župi Košute, vrši službu sakristanke, te brine o urednosti crkve i crkvenog rublja. Od mjeseca srpnja 2022. god. članica je provincijalne Uprave kao četvrta savjetnica.

S. M. MARCELA (Mara)  ŽOLO,

kći Ante i Marije rođ. Mateljan, rođena 8. rujna 1952. god. u Košutama. U Družbu primljena je 20. kolovoza 1968. godine. Kandidaturu je provela u samostanu Antunovac u Zagrebu, gdje je pohađala  gimnaziju ˝Marianum˝.

Nakon položenih privremenih zavjeta premještena je u samostan u Solinu, odakle je pohađala filozofsko-teološki studij na Teologiji u Splitu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija preuzima službu prefekte kandidatica u Splitu (šest godina), zatim je magistra novakinja u Dubrovniku (pet godina). Za vrijeme boravka u Splitu pomaže  zajednici u Trogiru,zajednici na Šinama, a u Dubrovniku predaje vjeronauk u crkvi Gospe od Milosrđa.

Slijedeće tri godine živi u samostanu sv. Ane u Splitu te vrši službu vjeroučiteljice u župi sv. Križa u Varošu. Šest godina je kućna predstojnica u samostanu Malog Isusa na Bačvicama, posebno brine o njezi bolesne  s. Bonite. a  istodobno  je vjeroučiteljica u župi Mejaši u Splitu. Od 1. rujna 1999. do kolovoza 2004. godine živi u samostanu sv. Ane u Splitu i vrši službu vjeroučiteljice u osnovnoj školi Marjan i u župi sv. Križa, te kao vjeroučiteljica posebno radi s djecom autistima u njihovu centru, i vrši službu prefekte kandidatica,  brine o siromasima s područja Velog Varoša. Od kolovoza 2004. do 2006. godine vrši službu magistre novakinja u zajedničkom novicijatu Družbe u Zagrebu na Kraljevcu. Za vrhovnu savjetnicu i tajnicu  Družbe izabrana je  2006. Godine te službu obavlja šest godina. Bila je također  pomoćna tajnica Unije viših redovnički poglavara i poglavarica u Zagrebu. Iz Zagreba dolazi u Split, samostan „sv. Ane“, članica provincijskog vijeća postaje 2013. god. do 2019.god. Kroz to vrijeme je i tajnica Provincije te pročelnica Vijeća za odgoj i promicanje zvanja. Službu prefekte kandidatica, župski vjeronauk u župi „Sv. Križa“kroz to vrijeme također obavlja. Slijedeće tri godina ponovo je izabrana u provincijsko vijeće. Bila je  prva savjetnica i zamjenica provincijske glavarice, također kućna  predstojnica u samostanu „Sv. Ane“, te pomagala u župskom vjeronauku i uređivanju crkvenog rublja. Od rujna ove godine preuzela je dužnost domaćice u župi Dugopolje, pomaže u župskom vjeronauku i voditeljica je PMI-a Dugopolje.

S. M. MARIANGELA ( Zdravka) MAJIĆ,

 kći Petra i Kate rođ. Majić, rođena 3. ožujka 1953. god. u Drinovcima, (Hercegovina).

U obitelji bilo je četiri duhovna zvanja: brat svećenik, dvije sestre redovnice i četvrta s. Mariangela. U Družbu primljena je 21. srpnja 1967. god. u Zagrebu. Kao redovnička pripravnica završila je gimnaziju „Marianum“.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta odlazi u Pariz na Hrvatsku katoličku misiju, pomaže u pastoralu i uči francuski jezik. Godine 1974. premještena je u Toronto (Canada), te pomaže u pastoralnom radu u hrvatskoj katoličkoj župi „Naše Gospe Kraljice Hrvata.“ Katehizira, vodi župne pjevačke zborove, uči engleski jezik i završava studij predškolskog odgoja na George Brown Collegeu u Torontu. U Kanadi također radi u hrvatskoj katoličkoj župu „Hrvatskih mučenika“ u Mississaugi kao pastoralna suradnica (tri godine).Ponovo se vraća u Toronto kao pastoralna suradnica. Vrši i službu tajnice u spomenutim župama, u Torontu godinu dana u Mississaugi tri godine.  Osim poslova tajnice radila je i druge poslove na ovim dvjema župama u Canadi. Bila je voditeljica dječjega zbora, vodila je skupinu hrvatske katoličke mladeži, bila je osam godina ravnateljica Hrvatske župne škole „Kardinal Stepinac”, u Torontu, koja je u sastavu Heritage Language Programa pri Toronto Catholic District School Bordu. Sa suglasnošću župnika i suradnjom učitelja, osmogodišnji program proširila je na dvanaest godina, na koncu kojega polaznici dobivaju srednjoškolske bodove iz hrvatskoga jezika i hrvatske povijesti, koje su koristili pri upisu na fakultet.

U Hrvatsku vraća se 1991. god. u samostan „Gospe od zdravlja“ na Strožancu (Podstrana) te u župi „Gospe u Siti- Strožanac vodi dječji zbor. Izvanredno upisuje četverogodišnji studij Odjel za kršćanski nazor na Filozofsko-teološkomu institutu Družbe Isusove u Zagrebu, na kojem diplomira 1997. god. Od 1992. godine preuzima službu tajnice Teološko-katehetskoga instituta pri Teologiji u Splitu, a od osnutka Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U međuvremenu postaje voditeljica studentske službe na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu  do ožujka 2018. God., do odlaska u starosnu mirovinu.  Šest godina bila je i savjetnica u Upravi Provincije,  i učiteljica sestara juniorki. Za vrijem svog djelovanja u Splitu, boravila je u samostanu „Sv. Ane“ a četiri godine Uz službu na KBF-u od 2007. do 2010., vršila je službu provincijske savjetnice i učiteljice sestara juniorki. Od 2006. do 2014. živjela je u samostanu sv. Ane u Splitu, a četiri godine u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Sada je kućna predstojnica u samostanu „Uznesenja Bl. D. Marije“ u Sutivanu-Brač.

S. M. MARIJANKA (Filipa- Marija) DOMINIKOVIĆ,

kći  Ante i Jele rođ. Antunović, rođena 1.  studenog 1954. u Metkoviću, s mjestom prebivališta Otrić-Seoci, župa Otrić-Struge. U Družbu primljena je 10. rujna 1970. godine. Kandidaturu provela je u našem samostanu u Omišu. Nakon položenih privremenih redovničkih zavjeta šest godina u  Centralnom Bogoslovnom sjemeništu obavlja kućanske poslove. Nakon toga  četiri godine pohađa studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - Katehetski institut te Institut za crkvenu glazbu - subotnji orguljaški smjer. Postigla je visoku stručnu spremu iz religiozne pedagogije i katehetike.

Službu vjeroučiteljice i sviračice pet godina obavlja u župi Katuni, a boravi u našoj zajednici u Šestanovcu, a zatim tri godine istu službu obavlja u župi Trilj. Od 1991. do 1995. u hrvatskoj katoličkoj župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi u Canadi vrši službu pastoralne suradnice, vodi crkveno pjevanje i katehizira u katoličkoj školi „Sv. Petar i Pavao“. Zbog nastalih zdravstvenih teškoća podvrgnuta je liječenju srca. Od 30. listopada 1995. do rujna 1999. u župi sv. Ilije u Metkoviću vrši službu sviračice i vjeroučiteljice u Osnovnoj školi Stjepan Radić i u župskom vjeronauku, te zauzeto radi s Prijateljima Malog Isusa, vanjskim suradnicima sestara Služavki Malog Isusa. Nakon toga godinu dana opet odlazi  u Hrvatsku katoličku župu u Mississaugi, liječi se i pomaže u pastoralu.

         Početkom rujna 2000. premještena je u samostanu sv. Ane u Splitu, te  vodi crkveno pjevanje u župi sv. Križa -Split, radi kao vjeroučiteljica u župskom vjeronauku iste župe, a od rujna 2001. vrši službu vjeroučiteljice u Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači“ u Splitu. U svrhu permanentne edukacije u službi vjeroučiteljice osobama s invaliditetom pohađala je u Splitu tečajeve hrvatskog znakovnog jezika. Tako je 22. travnja 2004. nakon odslušanih predavanja u Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Splita i županije splitsko-dalmatinske stekla Diplomu sudskog tumača i prevodilaca za gluhe i nagluhe osobe, kvalifikacija: sudski tumač za verbalne i neverbalne  sisteme komunikacije osoba oštećena sluha. Stečeno znanje iz znakovnog jezika primjenjivala je u katehezi osobama s invaliditetom, primjereno njihovim sposobnostima, osobito u pripremi učenika za primanje prve sv. pričesti i krizme. Pohađala je i vanredno predavanja i polagala ispite na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te se osposobila za rad s djecom s teškoćama u razvoju u nastavi vjeronauka. Godinu dana živi u Pastoralnom centru župe sv. Petra-konkatedrali u Splitu, u zajednici sestara te vrši službu vjeroučiteljica u centru „Juraj Bonaći“, i  u osnovnoj školi ˝Gripe˝ u Splitu i pomaže u župi i u zajednici sestara. Nakon toga dolazi u samostan na Bačvicama – Split. Odavde  poučava vjeronauk u osnovnoj školi ˝Gripe˝ zatim nastavlja u osnovnoj školi Mejaši (Split) uz redoviti rad u Centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ u Splitu.

Godine 2018. odlazi u Opuzen i predaje vjeronauk  u osnovnoj školi i u župi, te  vodi dječji zbor. U zajednici vrši službu kućne poglavarice.

S. M. MARITANA (Ana) KEŠINA,

kći Petra i Mare rođ. Šiljeg, rođena 12. kolovoza 1949. u Vidu. U Družbu je primljena  4. kolovoza 1965. godine. U kandidaturi je bila u samostanu ˝Antunovac˝u Zagrebu, gdje je završila i srednju medicinsku školu. Nakon položenih prvih redovničkih  zavjeta šest godina radi kao medicinska sestra u domu starih u Vukovarskoj ulici u Splitu. Poslije položenih doživotnih zavjeta, od 7. siječnja 1979. godine do mirovine vrši službu  medicinske sestre u bolnici u Dubrovniku. Nakon mirovine radi u kuhinji samostana u Dubrovniku, te je na usluzi kao medicinska sestra bolesnim i starijim sestrama u samostanu.

S. M. SANDRA (Luca) MIDENJAK, 

kći Blaža i Mare rođ. Katić, rođena 14. srpnja 1952. God. u Otoku-Sinj. U Družbu primljena je 22. srpnja 1967. god. u samostan „Antunovac“ u Novoj Vesi-Zagreb. Završila je gimnaziju „Marianum“ u Zagrebu. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta u Zagrebu pohađa Filozofsko-teološki institut na Filozofsko-teološkom fakultetu otaca Isusovaca.

Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u samostan „Sv. Ane“ u Splitu te tri godine vrši službu vjeroučiteljice i voditeljice crkvenog pjevanja u župi „Sv. Križa“ – Split. Na studij pedagogije na salezijanskom sveučilištu „Salesianum“ – Rim, poslana je 1979.god. Stanovala je kao i ostale sestre naše Družbe koje su tada bile na studiju u Rimu, kod sestara Španjolki, a u slobodno vrijeme dolazila je u našu zajednicu u Grottaferrati. Nakon završenog studijau Provinciji obavlja različite službe. Odgajateljica jesestramanovakinjama, redovničkim pripravnicama, a u upravljanju Družbe i Provincije sudjelujedugi niz godina. Savjetnica u Vrhovnoj upravi, ( šest godina); Vrhovna glavarica Družbe (šest godina); Provincijska glavarica splitske Provincije ( šest godina); savjetnica je u provincijskoj upravi (šest godina). Također je vršila dužnost kućne poglavarice, najprije u našem samostanu u Livnu, a sada u našoj zajednici u Grottaferrati -Rim. Vršila je službe vjeroučiteljice i voditeljice crkvenog pjevanja u župi „Sv. Križa“ – Split, u župi Stobreč, „Gospe od Milosrđa“- Dubrovnik, u župiMejaši – Split.

S. M. VEDRANA (Divna)   KRSTIČEVIĆ, 

kći Vicka i Matije rođ. Jerković, rođena 4. ožujka 1953.god. U Družbu primljena je 14. kolovoza 1967.god. Završila je gimnaziju  „Marianum“ u Zagrebu,  a nakon toga Filozofsko-teološki Institut D. Isusove, Zagreb. U svom radnom vijeku obavljala je uglavnom službu katehistice i voditeljice crkvenog pjevanja. To su bile župe: Sv. Križ, Split, župa „Sv. Josipa Radnika“Plovannija-Zadar, (ujedno ja pomagala i kod čuvanja djece), Krilo Jesenice, Dugopolje. Godine 1983. izabrana je za provincijsku savjetnicu tri godine, nakon čega odlazi u Kanadu-Toronto , također u službi vođenja župskog vjeronauka i crkvenog pjevanja sedam godina. Zatim slijedi služba prefekte kandidatica u Splitu-samostan „Sv. Ana“, a nastavlja na Šinama u samostan „Sv. Josipa.“ U toj zajednici je kućna predstojnica šest godina, a vodi crkveno pjevanje u župi Kamen, te pomaže u apostolatu u župi „Sv. Križ“ u Splitu. U Metkoviću godine 2004.  do 2018. predaje vjeronauk u osnovnoj školi i vodi crkveno pjevanje u župi „Sv. Ilije“ u Metkoviću. Zadnja služba joj je u Vrhovnoj upravi (savjetnica i generalna ekonoma).

s. M. Maneta i s. M. Laudes

  Vijesti - Sve