Sa Samarijankom na zdencu života Nedelja, 28. 2. 2021.

Da Bog ima plan za svakog od nas, pokazao je i po ovim duhovnim vježbama. Unatoč svim protivštinama koje dolaze pred čovjeka kad hoće dobro, kad hoće rast  sakupio se veći broj sestara koje su ostavile svoje svagdašnje obveze te se povukle u osamu samostana Antunovac na šestodnevne duhovne vježbe. Voditelj je bio don Edvard Punda, svećenik Splitske nadbiskupije, koji je u svojim nagovorima poticao na razmatranje pojedinog djela evanđeoskog teksta o susretu Isusa i Samarijanke na zdencu iz Ivanovog evanđelja.

Naš se život ponekad čini kao pustinja u kojoj boravimo te su nam potrebne okrepe na izvorima osvježenjima kao što su sakramenti, klanjanja, razmatranja, molitve. Ove duhovne vježbe pokazale su koji alat uzet, kako zahvatiti i kušati dragocjenu živu vodu od koje samo još više žeđamo.

Svaki dan je potrebno moći susresti Isusa u tišini srca i čuti riječi:"Daj mi piti!" (Iv 4.7). Svaki dan treba doći na zdenac po vodu, a pronaći izvor. Velika je milost doživjeti snagu susreta i osjetiti zahvalnost što nam je dana po milosti susreta.

Za sve to Bogu smo zahvalne!

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve