Logo Društva Prijatelja Maloga Isusa prigodom slavlja 25. obljetnice njegova utemeljenja Četvrtak, 2. 1. 2020.

U zajedništvu sestara Služavki Maloga Isusa, članovi Društva Prijatelja Maloga Isusa proslavit će 25. obljeticu svoga osnutka i djelovanja u RH i BiH dana 28. ožujka 2020.g. u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu u Hrvatskoj. Tim povodom izrađen je logo koji Vam ovdje predstavljamo.


Tumačenje loga

Što god vam rekne, učinite (Iv 2,5)

Marija iz Nazareta

Praotac Jakov imao je dvanaest sinova i svaki je od njih dobio dio obećane zemlje, svaki osim Levija. Levi  je bio duhovni vođa svojoj braći, zbog toga je ostao bez nasljedstva. Tako, dok je Ruben dobio veliki grad Hešbon, Šimun Beerševu, Juda Betlehem, Naftali Hazor..., Levijevi sinovi živjeli su u naseljima koja su pripadala drugim izraelskim plemenima.

Marija je bila Levijka i živjela je na prostoru Zebulona i Naftalija (usp. Iz 8,23), u gradu koji se zvao Nazaret. Njezin zaručnik Josip također je živio u Nazaretu, ali nije bio Nazarećanin jer je klanom pripadao Judinu plemenu, tj. gradu Betlehemu. Marija, međutim, nije imala drugu domovinu osim one u kojoj je rođena i u kojoj je odrasla, a to je bio grad Nazaret. Stoga je i nazvana Nazarećanka.

Levijevo pleme karakterizirale su dvije boje: bijela i plava. Bijela i plava boja na logu simbol su Marijina levitskoga roda, tj. duhovnih ljudi koji nisu gledali dolje na zemlju, nego gore u nebesa. Marija je, dakle, prikazana u boji nebeskoga plavetnila kao ona koja gleda u nebo, tj. u vječnost. Prijatelj Maloga Isusa je onaj koji ne gleda dolje u zemaljsko, nego gore u nebesko blago i ljepotu.  

Isus iz Nazareta

Marijin sin Isus, makar zakoniti Judejac, tj. Josipov sin, poput svoje majke, dičio se i svojim levitskim plemenom. tj. rodom bez vlastite zemlje. Zato se ne naziva Judejcem, nego Nazarećaninom, tj. čovjekom koji nema gdje nasloniti svoju glavu (usp. Mt 8,20). Drugim riječima, Isusov dom je tamo gdje ga drugi prime, prihvate i ugoste. Prijatelji Maloga Isusa su, dakle, oni koji primaju, prihvaćaju i ugošćuju Isusa.

Isto je i s Isusovom majkom Marijom. Onaj koji otvori svoju kuću Mariji, ta kuća postaje i Marijin dom. Kuća je simbol ljudskoga srca, a srce je slika ljudske nutrine. Čovjek koji primi Mariju u svoj život, njegov život postaje dio i Marijina životnoga puta.

Mali Isus ne može bez svoje Majke. Stoga je prijatelj Maloga Isusa onaj koji je, u svome životu, prihvatio i Isusovu Majku. Tako se cijela Sveta Obitelj nastanjuje u onome koji prijateljuje s Malim Isusom i njegovom Majkom. Zbog toga se prijatelji Maloga Isusa s pravom nazivaju obitelj u kojoj žive i djeluju Mali Isus i njegova majka Marija. 

Majka koja sluša svoga Sina

Nitko nikada dulje nije živio s Malim Isusom kao što je to bila njegova majka Marija. Ona ga je rodila. Ona ga je odgojila. Uz nju je Isus odrastao i ona ga je neprestano pratila, sve do njegove smrti na križu. Od svih ljudi, Marija najbolje poznaje svoga Sina. Zbog toga sa sigurnošću govori: Ne bojte se, što god vam kaže učinite! (usp. Iv 2,5).

Prijatelji Maloga Isusa su oni koji slušaju Marijin glas kada im poručuje: Slušajte moga Sina i svoga prijatelja Isusa! Marija svakome od prijatelja maloga Isusa jamči da vrijedi slušati njezina Sina jer je Put Istina i Život (usp. Iv 14,6).

Put je pravac koji vodi ravno prema Ocu. Put prema vječnome Ocu nije taman nego pun svjetla. Otuda i narančasta boja na logu jer simbolizira svijetli put prema Ocu koji se radosno i slatko otvara prijateljima Maloga Isusa, koji žele spoznati vječnu Istinu i živjeti vječni Život.   

 Sin koji sluša svoju Majku

Kao što Majka Marija sluša svoga Sina Isusa, tako je i Sin poslušan svojoj Majci. Na svadbi u Kani poslušao je njezin glas i zapovjedio: „Napunite posude vodom!“ (Iv 2,7). Uzajamno slušanje i uvažavanje karakteristika je Svete Obitelji.

Poslušnost prema drugima i uvažavanje drugih karakteristika je i prijatelja Maloga Isusa koji slušaju Isusa što im progovara u evanđeljima, prate Mariju kada ih savjetuje što činiti u životu i poštuju druge onako kako je to činio njihov prijatelj Isus.

Živio Mali Isus! Uvijek u našim srcima!

 

U Sarajevu 22. prosinca 2019., uz 25. obljetnicu prijateljstva s Malim Isusom,

dr. Dubravko Turalija    

 

Grafički dizajn loga uradio: Mate Zdilar

 

Društvo Prijatelja Maloga Isusa

Prijatelji Malog Isusa (PMI) suradnici su Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, Družbe koju je u Sarajevu 1890. godine utemeljio sluga Božji nadbiskup Josip Stadler, čiji je proces kanonizacije u svojoj rimskoj fazi. Prije 25 godina, (8.12.1994.), M. Mirjam Dedić, tadašnja vrhovna glavarica naše Družbe, došla je na ideju da se oformi društvo naših suradnika koji nisu članovi Družbe, ali žive i djeluju u duhu Družbine karizme i njezine duhovnosti. 

Oni na taj način u svojim životnim okolnostima proširuju naše poslanje služenja potrebitima. Prijatelji Maloga Isusa žive u trajnom prijateljstvu s Malim Isusom; oni imaju srca za Njegovu i našu najmanju braću: za napuštene, bolesne, osamljene, siromašne, za djecu bez roditeljske skrbi i u svakoj drugoj potrebi. U svakodnevnom životu svjedoče im poruku radosne vijesti.

U njihovim srcima neprestano odzvanjaju Isusove riječi: "Što god ste učinili jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili."

Prijatelji Maloga Isusa aktivno sudjeluju u liturgijskim slavljima; oni svake nedjelje i blagdana, a po mogućnosti i svakog 25. u mjesecu na spomen Isusova rođenja sudjeluju na svetoj misi i primaju svetu pričest. Njeguju i šire pobožnost prema Malom Isusu i euharistiji, koja je živi Bog s nama, te Blaženoj Djevici Mariji, Isusovoj i našoj Majci. Svakodnevno mole molitvu PMI i uključuju se u molitvu Crkve za duhovna zvanja, posebno za sestre Služavke Maloga Isusa. Osvježeni Božjom milošću PMI mogu zajedno sa sestrama SMI s više snage i poleta ići u novi život – život s Isusom i za Njega – kako bi zajedno sve više postajali svijetle zrake Božje ljubavi, dobrote i nježnosti koje će svojom toplinom grijati svako srce i svaki novi dan.

Društvo PMI ima vlastiti Statut prema kojemu djeluju. Statut je odobren od HBK i BK BiH. Članovi se okupljaju svakoga četvrtka i mole, dogovaraju nove akcije, a imaju i svoja mjesečna okupljanja svakog 25. dana u mjesecu kada slave svetu misu, razmišljaju, mole i imaju svoj određeni duhovni program.

Svake godine održavaju se redoviti zajednički susreti PMI u sve tri naše provincije: sarajevskoj BDM, splitskoj sv. Josipa i zagrebačkoj Presvetog Srca Isusova i Marijina.

PMI imaju svoj bilten koji je počeo izlaziti 1996. godine pod imenom Prijatelj malenih, a izlazi dva puta godišnje. Više o DPMI možete pročitati na www.ssmi.hr Prijatelji Maloga Isusa. (VUPMI)

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve