Svečana promocija kineziološkog fakulteta u Splitu Ponedjeljak, 29. 5. 2017.

Na svečanoj  promociji  Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu koja je održana u utorak, 23. svibnja, bile su s. Marcela Žolo i kandidatica Petra, na kojoj je dodijeljena  prvostupanjska diploma kandidatici Tajani Andrle. Povjerenstvo za promociju, u sastavu dekanica Kineziološkog fakulteta prof.dr.sc. Đurđica Miletić, prodekanica za nastavu i studente izv.prof. dr. sc. Jelena Paušić, promovirali su sveučilišne i stručne prvostupnice i prvostupnike kineziologije, diplomirane magistre kineziologije i stručne specijaliste kineziologije. 


 Na svečanosti su dodijeljene nagrade najuspješnijim studentima, među kojima je nagrada dodijeljena  i Tajani Andrle, koja nas je sve ugodno iznenadila. Dekanica Miletić je diplomirane studente pozvala da se uključe u rad te da doprinesu razvoju nove dimenzije kvalitete kineziološke struke. Kazala je kako se splitski Kineziološki fakultet profilirao u jednu od najuspješnijih sastavnica Sveučilišta te se svrstao među najatraktivnije fakultete kada je u pitanju izbor maturanata.

 Petra Samardžić

  Vijesti - Sve