Proslava blagdana Presv. Srca Isusova i Bezgr. Srca Marijina i 50 godišnjice samostana “Antunovac”

Petak, 15. 6. 2012.
 
Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i...

 
 

Godišnji susret Prijatelja Malog Isusa

Subota, 9. 6. 2012.
 
VELIKO TRGOVIŠĆE: U prekrasnom zagorskom mjestu, u župi Majke Božje od sedam žalosti u Velikom Trgovišću održan...