Godina sv. Josipa u našim zajednicama Utorak, 12. 1. 2021.

Split, 4. siječnja 2021

Br. 10/2020.

Predmet: Godina sv. Josipa u našim zajednicama

                                                          

                                                SVIM SESTRAMA U PROVNCIJI SV. JOSIPA

Drage sestre!

Papa Franjo, 8. prosinca 2020. godine, proglasio je ovu godinu posebno Godinom svetog Josipa, apostolskim pismom „Patris corde“ (Očinskim srcem), u povodu 150. obljetnice proglašenja svetog Josipa zaštitnikom sveopće Crkve katoličke. 


Blaženi Papa Pio IX. odlukom Quemadmodum Deus, potpisanom 8. prosinca 1870., uresio je tim naslovom svetog Josipa. Naš Utemeljitelj sluga Božji nadbiskup Josip Stadler, veliki štovatelj sv. Josipa, 1. siječnja 1878. godine pokrenuo je u Zagrebu mjesečni list za puk katolički Glasnik sv. Josipa. Svetog Josipa je stavio i za suzaštitnika vrhbosanske Nadbiskupije i zaštitnikom Družbe.

Ova godina za našu Provinciju koja je posvećena sv. Josipu neka bude na poseban način milosna godina. Sveti Josip bio je ljubljeni otac, otac pun nježnosti, poslušni otac koji prihvaća volju Božju, otac kojega resi kreativna hrabrost, marljivost i poniznost. I mi sestre poput sv. Josipa ne bojmo se biti ljubljene sestre, sestre nježnosti, poslušne, kreativne i marljive, hrabre i vjerne svome Bogu. Neka nas resi predanost volji Božjoj, skromnost i jednostavnost, vedrina i ljubav, samozatajnost i brižnost.

Kroz ovu godinu stavljam svakoj sestri i zajednici na srce da imamo pred sobom lik sv. Josipa i na njemu se nadahnjujemo. Razmišljajmo nad njegovim krepostima. Usvajajmo ih i svjedočimo u svakodnevnom životu. U tome neka nam pomognu i naše mjesečne duhovne obnove i promišljanja. Sv. Josip bio je muž: pravedan, vjeran Bogu, marljiv, tih, skroman, istinoljubiv, radostan, brižan, nježan, zaufan u Boga, ponizan, zahvalan.

Svaki mjesec razmišljajmo o pojedinim krepostima i vrlinama sv. Josipa:

Siječanj Vjera sv. Josipa. Imao je čvrstu vjeru unatoč svim poteškoćama. Pred poteškoćama ne posustaje. Ostaje vjeran Bogu i onda kad je poslušnost Bogu tražila od njega velike žrtve. Unatoč poteškoćama i nama je svakodnevno imati pouzdanje u Boga i Njemu povjeriti sve svoje brige.

Veljača Sv. Josip muž pravedan. Poput Josipa proniknimo u tajne Božje riječi, i dopustimo da u nama i po nama Bog djeluje. Josip je otac u poslušnosti Bogu; svojim 'fiat' spašava Mariju i Isusa, i uči svojega Sina činiti Očevu volju.

Ožujak Marljivost sv. Josipa. Budimo marljive pčelice u molitvi, radu, susretu jedna s drugom i s onima koji su nam povjereni. U ovom mjesecu kad se posebno slavi sv. Josip uz molitvu i rad ne zaboravimo i ljude u potrebi.

TravanjŠutnja sv. Josipa. Josip je tihi svetac koji u tišini pribire tajne Božje. O njima u svom srcu razmišlja. Sve što u sebi doživljava povjerava Bogu u šutnji,  osluškuje Božji odgovor i Njegovu volju. Dopustimo da u šutnji Bog i nama govori.

SvibanjSkromnost sv. Josipa. Sveti Josip, koji je držao Boga na rukama, bio je skroman. U skromnosti iz bogatstva srca Boga darivajmo drugima.

Lipanj Ljubav i istina. Sveti Josip je nenadmašiv u ljubavi. Živio je u istini, ljubeći Mariju i Isusa. Neka Isus s Marijom i Josipom bude naš život. Molimo se Duhu Svetome da ljubav i istina u nama i po nama rastu.

Srpanj Radost. Sveti Josip je posjedovao krepost duhovne radosti, radost gledanja Boga. Radujmo se jer smo Božje, jer smo sakramentom krštenja postale ljubljene kćeri Isusove, a svetim zavjetima se posvetile živeći slobodno bez ikakve navezanosti. Molimo Josipa da nam pomogne živjeti radosno u potpunoj pripadnosti Isusu.

Kolovoz Brižnost. Josip bijaše brižan za Božje djelo. Brinuo se za duhovni napredak svoj i obitelji, te poštenim radom svojoj obitelji i drugima pribavljao potrebne stvari za život. Učimo se od njega brižnosti u svim našim postupcima. I naš Utemeljitelj, koji nosi ime svetog Josipa, bijaše brižan otac u riječima i djelima.

Rujan Nježnost. Josip bijaše pun nježnosti za Isusa i Mariju, a preko njih je pun nježnosti i za nas. Ne bojmo se nježnost i toplinu pružiti sestrama i svima s kojima se susrećemo, koje  neka izlaze iz čistoće našeg srca.

Listopad Nada. Josip nije gubio nadu i kad se činilo da Bog od njega traži nemoguće. I mi ne gubimo nadu, nego se ufajmo u Boga koji nas ljubi. Bacimo se u zagrljaj njegove dobrote i moći ćemo, nadajući se da od njega dolazi svako dobro, i nemoguće mogućim učiniti.

Studeni Poniznost. Vježbajmo se u poniznosti, živeći svakodnevno svoje predanje i posvećenje u službi Bogu i ljudima, po uzoru na sv. Josipa. Pozvane smo biti ponizna Isusova služavka koji u sebi nosi bogatstvo Božjeg duha.

Prosinac Zahvalnost. Učimo od Josipa biti zahvalne za tolika dobročinstva koje nam je Bog darovao i svakodnevno ih dariva. Sve nam je darovano. Gledajmo Boga i divimo se ljepoti svega stvorenoga oko sebe i u sebi.

Drage sestre, molimo Duha Svetoga da sve u nama preoblikuje svojim duhom. Marija je ispunjena Duhom Božjim, pohitala u gorje Elizabeti, zato što je bila spremna na uslugu i što se žurila da joj donese Božju radost. Milost Duha Svetoga ne zna za sporost. Poput Marije požurimo u naša svakidašnja gorja i nosimo radost Božju drugima.

U našim nastojanjima neka nam pomogne moćni zagovor sv. Josipa, kojemu su se utjecali naš utemeljitelj sluga Božji nadbiskup Josipa Stadler i naše sestre kroz povijest Družbe, i po njegovu zagovoru od Boga tolike milosti dobili. Neka nas prati Božja pomoć, zagovor Blažene Djevice Marije i sv. Josipa, te našeg Utemeljitelja Josipa

U molitvi s vama povezana

 s. M. Terezija Pervan

 provincijska glavarica        

  Vijesti - Sve