Kad zima, snijeg vlada i vjetar je ljut…

Četvrtak, 5. 1. 2017.
 
O sveta Tri kralja, o blažen vaš dan kad sveti Kralj mladi bil z neba poslan. O sretna li zvijezda što svijetlila Vam kad Sinka je Djeva...