Božić, 2015.

Petak, 25. 12. 2015.
 
Kad je Bog htio svijetu pokazati koliko ga neizmjerno ljubi,  onda nije našao ništa tako drago,  tako nježno kao malo djetešce!   ...