Vijeća u Provinciji “Sv. Josipa” - Split

Subota, 1. 10. 2022.
 
Uprava Provincije "Sv. Josipa" družbe sestara "Služavki Malog Isusa" - Split, iimenovala  je slijedeće pročelnice vijeća i njihove članove:

 
 

Papa s mladima u Asissu

Srijeda, 28. 9. 2022.
 
Slijedeći tekst preuzet je sa web stranice...

 
 

Franjina ekonomija

Srijeda, 28. 9. 2022.
 
Franjina ekonomija (The Economy of Francesco) izvorno je bila ideja pape Franje da okupi mlade ekonomiste u Asizu na šestodnevni susret u ožujku 2020.g. ....

 
 

Završili XXXVIII. Redovnički dani u Splitu

Subota, 17. 9. 2022.
 
U organizaciji  Povjerenstva za trajnu formaciju redovnika i redovnica u Republici Hrvatskoj, održani su 38. redovnički dani U Splitu. Dane je  je...

 
 

Sestre misionarke sa Haitia u Splitu

Nedelja, 11. 9. 2022.
 
Naše sestre misionarke s. M. Liberija i s. M.  Ana  iz sarajevske Provincije sa Haitia  posjetile su 9. rujna 2022. godine provincijsku...